• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Nyheter

Vänsterpartiet gratulerar Syriza

Vänsterpartiet gratulerar det grekiska vänsterpartiet Syriza till ett fantastiskt valresultat. Efter att ha mer än tredubblat sitt röstetal från 2009 och blivit landets näst största parti så är Syriza det tydligaste exemplet på att grekerna säger nej till EU:s extrema åtstramningspolitik.

Jag instämmer med Syrizas partiledare Alexis Tsipras när han säger att det grekiska folket aldrig gavs möjligheten att uttala sig om den hittills förda åtstramningspolitiken. Den politiken har varit EU och IMF:s beslut. Detta val är det första där folket självt får säga sin mening. Det resulterade i ett tydligt nej till åtstramningspolitiken.

EU måste tänka om. Man kan inte svälta sig ut ur krisen. Det krävs investeringar och nya jobb för att få igång hjulen igen. Vänsterpartiet ger sitt fulla stöd till Syriza i deras strävan att skapa en majoritet för en politik för arbete och social rättvisa.

Aron Etzler, partisekreterare Vänsterpartiet