• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Kongress 2016

Vänsterpartiet ger pris till stjärnfamiljsaktivister

Vänsterpartiets Jörn Svensson-pris 2016 tilldelas Erik Mägi och Lina-Lea Zimmerman för sitt arbete med att hjälpa stjärnfamiljer med familjejuridik.

 Jörn Svensson-priset på 10 000 kronor är instiftat av Vänsterpartiets partistyrelse. Det delas årligen ut till enskilda personer eller organisationer som arbetat för hbtq-personers rättigheter i Jörn Svenssons anda. Årets pris delades ut av Jonas Sjöstedt på Vänsterpartiets kongress i Örebro.

Partistyrelsens motivering lyder:
Jörn Svensson var med och startade ett arbete i Sveriges riksdag för att reformera lagstiftning runt äktenskap och familjebildning. Målet var tydligt, att vi alla skulle ha rätt att bilda relationer och familjer på våra egna villkor oavsett sexualitet och könsidentitet. Erik Mägi och Lina-Lea Zimmerman har på inspirerande sätt fortsatt detta arbete. De har synliggjort hur dagens svenska familjelagstiftning fortfarande utgår från ett konservativt familjeideal. Men de har också gett konkret hjälp och praktiska råd till familjer som inte lever upp till dagens normer. I Jörn Svenssons anda förenar de opinionsbildning, aktivism och praktiskt arbete och de har lyckats skapa debatt, öka kunskap om stjärnfamiljer och förändra vardagen för många familjer runt om i Sverige.

Erik Mägi och Lina-Lea Zimmerman har bland annat skrivit boken ”Stjärnfamiljejuridik: Svensk familjelagstiftning ur ett normkritiskt perspektiv”.