• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Pressmeddelanden

Vänsterpartiet ger pris till RFSL Newcomers

Vänsterpartiets Jörn Svensson-pris 2015 tilldelas RFSL Newcomers för sitt arbete för hbtq-flyktingar.

Jörn Svensson-priset på 10 000 kronor är instiftat av Vänsterpartiets partistyrelse. Det delas ut årligen till enskilda personer eller organisationer som arbetat för hbtq-personers rättigheter i Jörn Svenssons anda. Årets pris delades ut av Jonas Sjöstedt på Vänsterdagarna i Malmö.

– Många människor har flytt till Sverige på grund av sin sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck. Genom RFSL Newcomers organiserar de sig själva. Här får man gemenskap och stöd av andra i samma situation. Organisationen gör också mycket för att uppmärksamma hbtq-personers situation i Sverige och världen. Det är ett viktigt arbete som vi vill stödja, säger Jonas Sjöstedt.

Newcomers är ett landsomfattande nätverk kopplat till RFSL för och av hbtq-flyktingar och hbtq-migranter. Nätverket är en mötesplats hbtq-personer som kommit till Sverige där man erbjuds gemenskap, sociala aktiviteter, hjälp att ta sig in på bostads- och arbetsmarknaden och hjälp med alla de praktiska frågor som kan uppstå under och efter en asylprocess. Nätverket kan också koppla samman asylsökande som har behov av det med RFSL:s rådgivning för asylsökande.

Partistyrelsens motivering för Jörn Svensson-priset 2015 lyder:

”Sverige är fortfarande ett land där hbtq-flyktingar alltför ofta möts med okunskap och misstänkliggörande. Newcomers spelar en avgörande roll både för att hbtq-flyktingar tillsammans ska stötta varandra men också för att hbtq-flyktingar ska kunna höja sina röster i svensk debatt. I en tid av växande högerextremism och hårdnande attityder spelar Newcomers en viktig roll i kampen mot rasism, homofobi och transfobi. Precis som Jörn Svensson var en pionjär i riksdagen är Newcomers idag pionjärer med sitt enorma engagemang”.