• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Pressmeddelanden

Vänsterpartiet ger pris till HBTQ-aktivister

Vänsterpartiet tilldelar årets Jörn Svensson-pris till de båda hbtq-aktivisterna Abdolah Hoseini och Samiaullah Amiri. De får priset för sin öppna och orädda kamp för förändring av synen på hbtq-personer och för ökad hbtq-kunskap i Afghanistan och Sverige.

Jörn Svensson-priset på 10 000 kronor är instiftat av Vänsterpartiets partistyrelse. Det delas årligen ut till enskilda personer eller organisationer som arbetat för hbtq-personers rättigheter i Jörn Svenssons anda. Årets pris delades ut på Vänsterdagarna i Göteborg.

Partistyrelsens motivering:

Att vara ung, kär och homo-/bisexuell i Afghanistan är förenat med skam, skuld, stigmatisering och livsfara. De båda hbtq-aktivisterna Abdolah Hoseini och Samiaullah Amiri vill förändra detta. De och deras föreläsningar utmanar normer och visar att ett liv i öppenhet är möjligt. Genom sin kamp utmanar de rådande värderingar i Afghanistan och bland afghaner i Sverige. De för en kamp mot våra fördomar, de visar vägen och öppnar ögonen på många av oss.

Med detta pris vill vi också uppmärksamma asylsökande hbtq personer och deras kamp för att få leva hela liv. Något som begränsas av det förtryck de utsatts för i sina ursprungsländer och sedan när deras skyddsskäl alltför ofta underkänns av Migrationsverket.

För sin öppna och orädda kamp för förändring av synen på hbtq-personer och för ökad hbtq-kunskap i Afghanistan och Sverige tilldelas årets Jörn Svensson-pris Abdolah Hoseini och Samiaullah Amiri.

För mer information:
Presstjänsten: 070-620 00 64 (ej sms)