• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Pressmeddelanden

Vänsterpartiet fördömer kuppen i Paraguay

Uttalande från Kalle Larsson och Ann-Carin Landström, internationellt ansvariga i Vänsterpartiets partistyrelse:

Den folkvalde presidenten i Paraguay, Fernando Lugo, avsattes nyligen under odemokratiska former och i direkt stride med det folkliga mandat han besitter. Vänsterpartiet fördömer å det starkaste kuppen, och kräver att Paraguay snarast återupprättar ett demokratiskt styre.  Vi kräver att Sverige självständigt och inom EU och i andra internationella sammanhang agerar snabbt och kraftfullt för att de som står bakom kuppen ställs till svars för sina handlingar. Demokrati kan bara byggas med demokratiska metoder och med folkligt stöd. Demokratin i Paraguay måste försvaras och utvecklas.