• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Pressmeddelanden

Vänsterpartiet får igenom sänkt skatt för dem med sjukersättning

Det blir sänkt skatt för dem som lever på sjukersättning. Vänsterpartiet har drivit förslaget att rätta till den orättvisa beskattningen mellan dem som arbetar och dem som har sjuk- eller aktivitetsersättning. Nu har en överenskommelse nåtts med regeringen i budgetförhandlingarna. Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2018.

– Många av dem som berörs av förslaget har tuffa ekonomiska förutsättningar. Många av dem är kvinnor som arbetat i välfärdssektorn och slitit så hårt att de helt eller delvis är borta från arbetsmarknaden under resten av sitt yrkesverksamma liv. Det här gör vi för deras skull. Förslaget ligger helt i linje med Vänsterpartiets vilja att skapa en ekonomi som är bra för alla, inte bara för några få, säger Ulla Andersson.

Den genomsnittliga skattesänkningen för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning med förslaget beräknas bli ca 1 500 kronor per år eller ca 120 kronor per månad. Skattereduktionen innehåller också en “knack” så att den procentuellt sett är större vid lägre inkomstnivåer. Uppskattningsvis kommer 340 000 personer att ha inkomst i form av sjuk­ersättning eller aktivitetsersättning 2018.

– Det är uppenbart orättvist att sjuka människor ska betala högre skatt än dem som har turen att vara friska och ha ett jobb. Nu tar vi ett principiellt viktigt steg för att utjämna dessa skillnader, säger Ulla Andersson.

För mer information:
Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64 (ej sms)