• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Pressmeddelanden

Vänsterpartiet får igenom ökat stöd till gymnasiets introduktionsprogram

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen drivit igenom en satsning på gymnasieskolans introduktionsprogram för att många fler ska ha möjlighet att bli behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. Reformen är värd 150 miljoner.

– Alltför många unga lämnar idag grundskolan utan behörighet till gymnasieskolans nationella program. Vi ser också att det oroliga världsläget har lett till ett växande antal nyanlända elever i den svenska skolan. För att förbättra förutsättningarna för de eleverna riktas vi nu extra resurser till gymnasieskolans introduktionsprogram för möjliggöra ett bättre resultat, säger Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson.

Gymnasieskolans introduktionsprogram ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till arbete. Störst är språkintroduktion, som har 60 procent av eleverna, men bara 31 procent av eleverna har gått vidare till ett nationellt program efter tre år och avhopp är vanligt. Avsikten med budgetsatsningen är att kommuner och skolor själva bedömer vad de behöver göra för att stötta eleverna. Det kan t.ex. handla om anställning av studiestödjare, kuratorer, fritidsledare, satsningar på elevhälsa, insatser för att öka andelen behöriga lärare eller ökad föräldrakontakt.
– Vänsterpartiet vill ha en skola där alla elever får det stöd de behöver för att nå kunskapsmålen. Vi ser idag att kommuner och skolor haft det tufft att ta hand om så många nya elever med olika förutsättningar och vi tycker att det är angeläget att tillföra resurser för att hjälpa skolan att hjälpa de här eleverna bättre.
– Det här är ett första steg, men Vänsterpartiets ambition är att utöka vår budgetsatsning så att den blir flerårig, säger Ulla Andersson.

För mer information:
Vänsterpartiet presstjänst
070-620 00 64