• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Internt

Vänsterpartiet bygger ut

Féline Flodin är 34 år, undersköterska och ordförande i Kommunalvänstern.
Hon har också flera års erfarenhet av osäkra anställningar. Som visstidare kan det också vara svårt att arbeta fackligt, berättar hon, det finns inga formella hinder, men i praktiken är det svårt. 

 
– Och vi vet ju att visstidarna bara blir fler och fler, kanske är det uppemot en tredjedel av medlemsunderlaget i LO som har en otrygg anställningsform. Det är allvarligt, säger Feline Flodin.
 

Nu är du omvald som ordförande i Kommunalvänstern. Vad är det?
– Det är en av de fackliga branschföreningar som vi har i Vänsterpartiets Storstockholmsdistrikt. Vi blir bara fler och fler sådana, Hotell och Restaurangvänstern, Handelsvänstern, Lärarvänstern osv, osv.
Kommunalvänstern organiserar medlemmar i Kommunal som också är eller vill bli medlemmar i Vänsterpartiet.

 

Är det en grundorganisation, får ni utse representanter?
– Det får vi! Både på distriktsnivå och riksnivå. När det gäller kongresser, får vi i branschföreningarna utse ett ombud tillsammans.
Vi fungerar som vilken annan förening som helst, men vi har ju inget parlamentariskt underlag, utan vi kan ägna oss åt våra frågor. Frågor som är aktuella för våra yrken, och som vi ägnar oss åt i våra fackförbund. Men vi knyter framförallt an till den politik som Vänsterpartiet för.

 

Vad är fördelen med en sådan organisation?
– Det är att vi kan förena de här två perspektiven till en helhet. Vi kan både vara en resurs för partiet, där vi naturligtvis har stora specifika kunskaper att dela med oss. Men vi kan också samordna oss i våra fackförbund för att öka kunskapen om Vänsterpartiets politik. Vi kan förklara ”fördelen med Vänsterpartiets politik”, säger hon.
– Det var ju väldigt tydligt med vår valfråga. Vi pratade om att inte sälja ut välfärden, och det är ju precis där vi jobbar. För oss var den en jättebra valfråga och vi kunde göra väldigt mycket på den. Det handlar ju ytterst om att komma till rätta med de problem vi har som personalgrupper och likaså problemen för hela välfärden. Och där tycker vi att Vänsterpartiet har den bästa politiken.

 

Nu ska ni ha en skrivarstuga? 
– Jajamen. Vi har tänkt oss att under det här mellanvalsåret ska vi träffas och gemensamt skriva motioner till partikongressen, till Kommunals kongress och även LOs kongress.

 

Är det ett bra stöd att ha den här föreningen?
– Ja, själv tycker jag att det är som en fristad. Alla vet att vi arbetar på golvet i välfärdsverksamheter och man vet att alla har liknande erfarenheter. Och det är alltid skönt att få vara med sina likar.
Här kan man också påverka arbetsmarknadspolitiken, oavsett om man har fackliga uppdrag eller inte.

 

Tips till kommunalare och medlemmar i andra branscher? 
– Vi blir gärna fler branschföreningar! Det är ju många som inte känner så stor gemenskap med sin geografiska bostadsförening, utan har mer gemensamt med dem som arbetar med samma saker. För dem kanske det känns närmare att gå med i en branschförening, där man vet att man kommer att mötas av stor förståelse och igenkänning.
Féline uppmanar också Vänsterpartiets kommun- och landstingspolitiker som vill ha råd och tips att höra av sig till branschföreningarna, för där finns så mycket kunskap att hämta. Vi är en viktig kunskapsresurs för partiet. Använd oss, uppmanar hon.

 
Frågor kan skickas till [email protected]
Kontakt med andra branschhorganisationer kan fås genom

Storstockholmsditriktet 08-654 13 10

Text: Losita Garcia