• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Nyheter

Vänsterpartiet bjuder in till klimatdialog

Vänsterpartiet presenterar i en ny rapport partiets förslag till lösningar för att möta klimatkrisen. Förslagen kommer nu att skickas ut till organisationer, aktivister och forskare på klimatområdet för deras synpunkter.

– Jag ser fram emot att höra vad forskare, klimataktivister och miljöorganisationer har att säga om hur vi kan utveckla våra förslag så att de blir ännu bättre. Det finns ingen politik som är så bra att den inte går att utveckla, säger Jens Holm, miljöpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

I början av året lyfte partiets kongress fram klimatpolitiken och rapporten är en del av arbetet att bli Sveriges nya klimatparti. Åtgärderna som föreslås gäller en rad olika områden. Sverige ska bli ett föregångsland som visar att det är möjligt att göra en snabb klimatomställning samtidigt som arbetslösheten sänks och kvaliteten i välfärden höjs.

– Det är nödvändigt att se hur kopplingarna mellan ekonomi och miljö ser ut. Men den miljöpolitik som förs idag ligger hela tiden vid sidan av, det är inte tillräckligt. Vi behöver prioritera den offentliga konsumtionen eftersom vi vet att den är bättre för klimatet och vi behöver göra massiva satsningar på infrastruktur. Det krävs en omställning av hela samhället och vi vill nu bjuda in till en dialog om hur det bäst kan göras, säger Jonas Sjöstedt.

Vänsterpartiet uppmanar alla intresserade att skicka synpunkter på rapporten och fler klimatförslag till:
[email protected]

Man kan även tycka till på www.vansterpartiet.se/klimat. När vi fått alla förslag kommer vi att använda dessa för att utveckla vår klimatpolitik.

Några av förslagen i den nya klimatrapporten:

  • Höj ambitionerna för utsläppsminskningar till 45 procent till 2020 och inför ett globalt mål om max 1,5 graders uppvärmning
  • Ge AP-fonderna nya direktiv om att bidra till grön omställning
  • Inrätta riskkapitalfond för att kommersialisera resultaten av svensk klimatforskning
  • Gör miljardsatsningar på kollektivtrafiken och försök med avgiftsfri kollektivtrafik
  • Ta bort SJ:s avkastningskrav och satsa på ökat underhåll och nya järnvägar
  • Gör Vattenfall ledande i energiomställningen genom nya ägardirektiv
  • Stöd vegetarisk mat och avskaffa EU:s subventioner till köttproduktion

Hela rapporten finns här:
Klimatinvestera för nya jobb och minskade utsläpp – En rapport om Vänsterpartiets klimatpolitik

Klicka här för att se filmklipp om klimatrapporten med Vänsterpartiets miljöpolitiska talesperson, Jens Holm.