• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Pressmeddelanden
Bild på Ali Esbati med ljusgrå bakgrund.

Vänsterpartiet begär aktuell debatt om Arbetsförmedlingen

Med anledning av det allvarliga läget för Arbetsförmedlingen, med stora neddragningar och omfattande kontorsnedläggningar, begär Vänsterpartiet att en aktuell debatt hålls i riksdagen snarast möjligt.

–  Vi är mycket oroade över regeringens oklara agerande när det gäller Arbetsförmedlingen och nu kräver vi att ansvariga statsråd faktiskt redogör för hur de ser på framtidens arbetsförmedling och om de har några lösningar, säger Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson i Vänsterpartiet.

Arbetsförmedlingen står inför mycket stora förändringar. Under våren 2019 har myndigheten varslat 4 500 anställda och aviserat att ett stort antal lokala kontor ska läggas ned. Idag meddelade myndigheten vilka orter som berörs av nedläggningarna. Förändringarna är ett resultat av Moderaternas och Kristdemokraternas budget som röstades igenom i riksdagen i december. Den därefter tillträdda regeringen har dock inte klargjort hur denna väldiga omvandling ska kunna genomföras på ett rimligt och ansvarsfullt sätt.

–   Det finns en betydande risk för att detta får svåra regionalpolitiska effekter och även för stor övervältring av kostnader till kommunerna. De som drabbas hårdast är de som står längt från arbetsmarknaden och är i behov av personlig hjälp och stöd. Det är viktigt att särskilt de mest sårbara arbetslösa så långt som möjligt skyddas i den kaotiska situation som både den blåbruna budgeten och regeringen tillsammans med C och L bär ansvar för, säger Ali Esbati.

För mer information:

Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson (V)
073-370 64 26

Vänsterpartiets presstjänst:
070-620 00 64