• Hem
  • Vänstern skydda...
Rött

Vänstern skyddar Vättern

Vättern är Sveriges största vattenreservoar, men miljön är hotad. Vänsterpartiet har organiserat sig för att skydda den. För ”vad ska vi med datorer till om det inte finns vatten att dricka?”

Willy Neumann från Vänsterpartiet i Jönköping har varit med och grundat VätternVänstern. Målet är att rädda Vättern, Sveriges klart största vattenreservoar. Den djupa sjön glimrar framför våra ögon mot horisonten.Vattnet går att dricka direkt ur ett glas.

Willy talar om den projekterade gruvan för sällsynta jordmetaller Norra Kärr, strax utanför Gränna. Dessa metaller är viktiga i tillverkningen av datorer och mobiler. Det kanadensiska bolaget Tasman Metals Ltd fick 2009 tillstånd att provborra i Norra Kärr och sökte därefter tillstånd att börja bryta metallerna i ett stort dagbrott.

Med sig har Willy Dag Fredriksson från V i Skara som arbetar som miljöinspektör i Jönköping. Dag är också med i VätternVänstern. Han berättar att bolagets ansökan bara innehöll en miljökonsekvensbeskrivning för själva gruvhålet.

Svagt skydd för miljön i lagen
–  Minerallagen är en mycket svag lagstiftning när det gäller miljöfrågor, det är en lag som är inriktad på att man skall exploatera. Bolaget beskrev i väldigt allmänna ordalag vad som skulle hända när de tagit upp mineralerna. Men där fanns ingen beskrivning av de bredare miljökonsekvenserna.

En av de stora riskerna är att Vätterns vatten kontamineras av de giftiga metaller som riskerar att läcka ut. Tasman fick ett brytningstillstånd som överklagades till Högsta Förvaltningsdomstolen. Tillståndet drogs tillbaka och företaget måste komma in med en mer utförlig ansökan.

–  Jag är rädd att bolaget väntar på att TTIP avtalet mellan USA och EU skall godkännas, säger Willy Neumann. Då finns chansen för dem att kräva skadestånd om brytningen stoppas.
Jönköpings kommun har varit relativt positiva till gruvan Ett av skälen är att man tror att det kommer att skapas arbetstillfällen. Det tror inte Willy på.

–  Gruvbolaget tar med sig folk från Kanada så det blir möjligen nån korvgubbe som får sälja några varma korvar.

VätternVänstern träffas fyra gånger per år
Vi åker upp till Norra Kärr, på resan tillkommer Herman Donnér från Vänsterpartiet i Vadstena. Han är entusiastisk över samarbetet i VätternVänstern som startades när de fick kontakt under Vänsterdagarna i Malmö. De träffas fyra gånger om året på olika platser runt Vättern.

–  Det är otroligt spännande, man är hemma hos sig själv vid samma sjö. Även om man åker 15 mil känns det väldigt nära. Det är roligt att träffas över distriktsgränser som man annars inte gör. Vi bygger upp ett kontaktnät inom Vänsterpartiet och kan driva frågor på ett annat sätt, mer som en aktionsgrupp.

Aktiva mot gruvbrytningen
Utanför Gränna möts vi av några personer som varit aktiva i motståndet mot gruvbrytningen som bjuder oss på fika med vidunderlig utsikt över Vättern. Thor Ahlstrand från Urbergsgruppen säger att han är orolig för att bolaget ska hitta ett kryphål. Vi åker vidare in till platsen för gruvhålet, först kommer vi till Gyllingesjön.

–  Det är en idyll som för alltid kommer att vara förstörd eftersom man lägger en damm precis bredvid. Vattnet når sedan Vättern.
Gunnar Lundqvist från Aktion Rädda Vättern (ARV) berättar:

–  Det finns ingen gruva i världen som är så dåligt placerad, nära Europas finaste vattentäkt och sjösystemet Sommen. Liknande gruvor i öknar i Kalifornien, Mongoliet och Kina har enorma problem och där finns ju inget vatten. Detta vatten är vårt guld. Bolaget får allt detta gratis och vem ska övervaka när de lämnat gruvan?

Vi fortsätter upp mot Vadstena där vi hälsar på Emöke Heim. Hon är med i VätternVänstern, liksom Willy och Herman är hon också aktiv i ARV. Hon är insatt i frågan om alunskiffergas. Den har beskrivits som naturgas, och är inte förnybar. I Motalatrakten finns mycket skiffer och där har gjorts ett antal provborrningar. Först sa man att det bara var att ta upp gasen som man hämtar vatten ur en brunn.

–  Sedan sa de att de nog måste använda tryck med vatten, sedan kom det fram att de nog måste använda lite kemikalier också.

Störst blev reaktionen när de fick tillstånd att borra i Vättern.
–  De säger att inget händer vid provborrningen, det stämmer kanske vid en järngruva. Här är det som att spela hasard, vad som helst kan hända.
För att få tillstånd att ta upp gasen måste de visa att det blir lönsamt. Nu har Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) kommit fram till att det inte är lönsamt som bolaget hävdar och då ska de inte få tillstånd.

–  De säger att de städar efter sig, men de gör inget under marken. Vattnet löser ut alla möjliga saker. Slutsatsen måste bli att mineral- och vattentillgångarna inte ska vara privata utan tillhöra samhället.

Samma tankar runtom Vättern
Gun Forsström och Boris Elfström träffar vi över en fika i hamnen i Askersund i andra änden av Vättern. Gun var med och startade VätternVänstern.
–  Det har fungerat jättebra. Vi har haft våra möten, ett här i Askersund. Vi har ju samma tankar och idéer vi som bor runt Vättern. Vi blir starkare om vi blir fler.

VätternVänstern är ett nätverk av partiföreningar inom Vänsterpartiet runt Vättern men det finns ingen ordförande. Det är föreningen som bjuder in som har ansvaret för varje möte. Man träffas på lördagar när det är gott om tid. Förutom de fyra träffarna om året sker mycket av arbetet genom mejl och insändare i lokalpressen.

I den broschyr man tagit fram gemensamt och som spridits bland annat under Vättern Runt formuleras syftet. Det handlar om att sprida information och idéer, hålla kontinuerlig kontakt mellan partiföreningarna, formulera en gemensam politik som kan antas av föreningarna och gemensamt agera vid olika politiska aktioner.
I motsats till ARV är man inte politiskt oberoende och kan därför enklare föra upp frågorna nationellt.

–  ARV tycker att det är jättebra att vi driver det här politiskt, då kommer det ju upp i Riksdagen, säger Willy.

”Vi har bjudit in NATO”
Jonas Sjöstedt besökte Norra Kärr och tog sedan upp frågan i Riksdagen, vilket Willy är mycket tacksam för. Nu hoppas de få upp nästa fråga nationellt. Försvarsmakten har precis fått tillstånd att utöka sin verksamhet vid Hammarens skjutfält söder om Karlsborg. Från flygplan ska man få skjuta 69 000 gånger mot ett mål ute i Vättern, tidigare gällde tillståndet 1 000 skjutningar per år. Beslutet har överklagats av ett hundratal sak­ägare, organisationer och alla kommuner utom Karlsborg och Jönköping.

I Brevik träffar vi Ann-Sofie Andersson, flygplanen kommer redan nu på låg höjd in över hennes hus och skrämmer livet ur hennes barn. Hon är med i styrelsen i ARV och är tacksam för VätternVänsterns arbete mot skjutningarna.
–  Det är rena vansinnet, det måste stoppas.

Willy tror att det kommit påtryckningar från Nato om samövningar.
–  I vår enfald har vi bjudit in Natoflyget, som kommer att bomba i vår fantastiska vattenreservoar.

I bilen tillbaka mot Jönköping sedan vi rundat Vättern är Willy entusiastisk över arbetet med VätternVänstern.
–  Det här är ett spännande nytt sätt att arbeta. Vi hoppas nu kunna göra vattenfrågan till en valfråga inför valet 2018.

Text & foto: Lennart Kjörling