• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Pressmeddelanden

Vänsterpartiet kommenterar utvecklingen i Ukraina

Vänsterpartiet känner stark oro över utvecklingen i Ukraina och över Rysslands militära upptrappning. Alla parter har nu ett ansvar för att söka dialog och att agera för att förhindra en militär konflikt och ökad konfrontation. Vi vill att Sverige ska vara en tydlig röst för dialog och militär nedtrappning.

Ryssland måste respektera Ukrainas suveränitet och territoriella integritet. Den ryska ledningen agerar nu på ett sätt som står i konflikt med folkrätten och som tydligt försvårar en lösning på de stora utmaningar som Ukraina står inför.

Samtidigt måste respekten för de mänskliga rättigheterna återupprättas i Ukraina. Under den senaste tidens politiska turbulens har högerextrema krafter flyttat fram sina positioner och tagit plats i den nya regeringen. Rapporter om attacker på judar och vänsteraktiva är starkt oroväckande.

Vänsterpartiet vill se ett demokratiskt Ukraina där invånarna genom demokratiska processer får ta ställning till landets vägval. Alla parter måste nu avstå från våld och provokationer. Rättsstatens principer och de mänskliga rättigheterna måste respekteras. Ukrainas folk måste genom fria val få möjlighet att välja ett nytt ledarskap för landet. Omvärlden har ett stort ansvar för att så kan ske.

Hans Linde
Utrikespolitisk talesperson

Ann-Carin Landström
Internationellt ansvarig i Partistyrelsen