• Hem
  • Välkomnar försl...
Pressmeddelanden

Välkomnar förslag för bättre insamling av avfall

I dag överlämnade utredaren Lars Ekecrantz betänkandet ”Mot det hållbara samhället-resurseffektiv avfallshantering” till miljöministern. Utredaren föreslår bland annat att ansvar för övergår till kommunerna samtidigt som producenternas ansvar för utformning och återvinning förtydligas.

– Vi ser positivt på att kommunerna får ansvaret för insamling av förpackningar och och tidningar. Det system vi har idag brister. Men ett nytt system får inte resultera i ökade kostnader för kommunerna. Den kostnaden får producenten i så fall ta, säger Jens Holm, miljöpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.
Jens Holm är nöjd med att verksamhetsutövare föreslås ta ansvar för allt avfall som uppstår av verksamheten. Han välkomnar också att kommunernas ansvar för att hushållen kan sortera matavfall blir tydligare.

– Genom att öka insamling av hushållens matavfall skapas förutsättningar för ökad biogasproduktion. Om vi ökar våra satsningar på biologisk energiutvinning och återvinning får vi ett mer resursnålt samhälle och möjlighet att skapa tusentals nya jobb framöver säger Jens Holm.