• Hem
  • Välkomna signal...
Pressmeddelanden

Välkomna signaler om kommunernas ansvar för flyktingmottagande

Vänsterpartiet välkomnar de signaler som nu kommer från regeringen om kommunernas flyktingmottagande. Det vore dock bra om man vågade vara tydlig med vad som verkligen krävs.

– Det är jättebra att Ylva Johansson nu markerar att alla kommuner har ett ansvar för flyktingmottagandet. Vänsterpartiet menar att vi måste lagstifta om detta och jag hoppas att det blir där som regeringen landar till slut, säger Christina Höj Larsen, flyktingpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

– Det lidande som flyktingströmmarna är ett uttryck för har Sverige stora möjligheter att möta med sina bästa sidor, öppet och välorganiserat. Mobiliserar vi våra gemensamma resurser på ett förnuftigt sätt kan vi hjälpa fler medmänniskor, och samtidigt bli ett bättre och rikare land, säger Christina Höj Larsen.

Den diskussion som Ylva Johansson för om Lagen om eget boende är ett märkligt stickspår, menar Christina Höj Larsen.

– Att sänka ersättningen löser ingenting. Vuxna människor måste ha rätten att bosätta sig var de vill. Dessutom visar studier att de som själva valt boende kommer snabbare in på arbetsmarknaden, säger Christina Höj Larsen.