Välkomna förslag om behörighet på alla gymnasieprogram


Idag överlämnade Gymnasieutredningen sitt slutbetänkande till regeringen. Utredningen föreslår att alla gymnasieprogram ska ge högskolebehörighet, och att alla elever ska ha rätt till estetisk verksamhet, oavsett program. Det är förslag som ligger i linje med Vänsterpartiets politik för en mer sammanhållen gymnasieskola.
–  Vänsterpartiet var emot att den borgerliga regeringen tog bort högskolebehörigheten för yrkesprogrammen. Att utredningen nu föreslår att återinföra den är ett viktigt steg för en likvärdig utbildning. Det handlar både om att stärka yrkesprogrammen och möjliggöra för eleverna att ändra sig senare i livet, utan att gå miste om flera år, säger Daniel Riazat, utbildningspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Utredningen föreslår även ett övergripande mål i skollagen om att alla elever ska påbörja samt fullfölja en gymnasieutbildning och tar ställning för att införa ämnesbetyg på sikt. Även dessa förslag välkomnas av Vänsterpartiet.
–  Många av utredningens förslag är steg i rätt riktning. Nu återstår vinstfrågan som är helt avgörande för att skapa en bättre gymnasieskola där resurserna går till elever och lärare, inte till riskkapitalister i skatteparadis, säger Daniel Riazat.

För mer information:

Daniel Riazat, utbildningspolitisk talesperson (V)
Vänsterpartiets presstjänst
070-620 00 64