• Hem
  • Välkommen först...
Pressmeddelanden

Välkommen förstärkning av hushållskassan

Många som har en ansträngd ekonomi får snart en välkommen förstärkning av hushållskassan. Pensionärer med bostadstillägg får det höjt den 1 september. Samtidigt höjs underhållsstödet för ensamstående föräldrar. Den 7 september höjs även golvet i a-kassan.

 

I genomsnitt får en pensionär med bostadstillägg 90 kronor mer per månad. Den första utbetalningen sker den 18 september. Underhållsstödet höjs med 300 kronor per barn och månad. Den första utbetalningen sker den 25 september. Golvet i a-kassan, eller grundbeloppet, höjs från 320 till 365 kronor per dag.

Höjningen av bostadstillägget, underhållsstödet och golvet i a-kassan annonserades i vårändringsbudgeten för 2015. Reformerna är ett resultat av en uppgörelse mellan Vänsterpartiet och regeringen.

– De här reformerna är ett led i vår ambition att minska klyftorna i samhället. De innebär en förstärkning av ekonomin för många av de som har det tufft ekonomiskt. Och många av dem är kvinnor, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Den 1 oktober höjs även sjuk- och aktivitetsersättningen. Också denna reform är ett resultat av en uppgörelse mellan Vänsterpartiet och regeringen inför vårändringsbudgeten 2015.

 

För mer information:

Karl Lindberg, pressekreterare för Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson, 072-576 56 57

Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64