• Hem
  • Välfärdsinspekt...
Pressmeddelanden

Välfärdsinspektion löser inte de stora problemen

Moderaternas föreslår en särskild välfärdsinspektion för äldreomsorgen med
befogenheter att ingripa vid brister och vanvård. Något som Socialstyrelsen
kan göra redan idag.

– Socialstyrelsens resurser för tillsyn av äldreomsorgen har minskat under
den borgerliga regeringen. Så visst behövs en förstärkning av tillsynen men
det
löser det inte de  stora problemen inom äldreomsorgen, säger Eva Olofsson,
Vänsterpartiets äldrepolitiska talesperson.

Det som skulle göra verklig skillnad är ökade resurser  för högre
bemanning, en långsiktig kompetenssatsning och  bättre arbetsvillkor för de
som arbetar i äldreomsorgen.

– Med regeringens politik försvinner varje år  miljardbelopp från
äldreomsorgen via privata vårdbolag.  Vår uppfattning är att varje
skattekrona ska gå till de  äldre. Det är därför vi kräver ett stopp för
vinster i välfärden, säger Eva Olofsson.