• Hem
  • Välfärden måste...
Nyheter

Välfärden måste befrias från vinstintresset

Frågan om vinstintressets roll är avgörande för välfärdens framtid. Efter en lång debatt har Socialdemokraterna nu kommit fram till ett förslag. Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt kommenterar det.

– Socialdemokraterna verkar se problemen, men de vågar inte gå till roten och lösa dem. Vi vill till skillnad från dem lagstifta om vilka typer av bolag som ska tillåtas i skola, vård och omsorg. Bara så kan vi få ett slut på att bolag på jakt efter vinst tar över välfärden. Det är vad som krävs för att alla i hela landet ska få en välfärd man kan lita på, säger Jonas Sjöstedt.

Sjöstedt menar att även om förslaget innebär vissa steg i rätt riktning, så krävs det regler som hindrar själva vinstintresset. Han fortsätter:

– Det här kommer att bli en av de stora valfrågorna. Vi vet att de flesta svenskar inte vill låta företag plocka ut vinster från välfärden, så vi har ett starkt stöd att driva förslagen som löser detta. Vid en rödgrön majoritet 2014 blir det här en knäckfråga för oss.

 

Problem som består med S-förslaget, men som löses med Vänsterpartiets modell

• Vinstintresset består. Så länge man tillåter välfärdsbolag vars mål och syfte är maximal vinst så kommer de fortsätta att skapa problem. Ökade kontroller av kvaliteten blir kostsamt och byråkratiskt, utan att för den skull lösa problemen.

• De stora välfärdsjättarna blir kvar och fortsätter driva verksamheten med vinstsyfte. De dominerar redan branschen och kommer att göra det svårt för ideella aktörer att etablera sig. De kommer att behålla en maktställning i kommuner och regioner där de redan är starka. Och de kommer att utöva en fortsatt press att slå ut och ta över mindre och ideella verksamheter och ersätta dem med vinstdrivna bolag. Deras påverkan på demokrati och politik kommer att fortsätta.

• De växande problem Sverige har med likvärdighet – särskilt inom skolans område – riskerar att bestå. Det krävs nationell lagstiftning för att alla ska få en välfärd man kan lita på, oavsett var i landet man bor.