• Hem
  • Välfärd utan vi...
Internt

Välfärd utan vinstintressen debatterades i Almedalen

Ett fullsatt tält, där några fick stå, inramade debattörerna som bjudits in till Vänsterpartiets Välfärdsseminarium. Nyss hade tältet varit fyllt av fotografer och journalister från alla de stora tidningarna, TV och radio. Då hade Vänsterpartiets förslag Offentlig välfärd fri från kommersiella intressen presenterats av Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson.

Men behöver välfärden befrias från kommersiella intressen? Det var inte självklart för alla deltagare på Välfärdsseminariet. I varje fall höll inte Stefan Fölster från Svenskt Näringsliv med om det.

Han fick frågan av Aron Etzler om han tyckte att Vänsterpartiets förslag var omöjligt, onödigt eller bara väldigt irriterande, vilket ledde till skratt. Något svar på just detta kom inte, men Stefan Fölster ansåg att förslaget mycket väl kunde gå igenom med tanke på den, i hans tycke felaktiga, kampanj som förts

Han menade att det finns ett osynligt vinstuttag även i offentlig verksamhet. Som exempel beskrev han hur han gått i en sjukhuskorridor där det låg smutsiga blöjor samtidigt som patienter skrek på hjälp. Personalen ”satt i det finaste rummet och åt tårta”. Detta skulle jämställas med vårdföretagens öppna redovisning av sina vinster. Inte heller har man konstaterat några kvalitetsskillnader trots att de vinstgivande företagen har lägre personaltäthet, sa han. Stefan Fölster menade att konkurrens leder till att de dåliga företagen försvinner och de dugliga blir kvar.

Ulla Andersson, (V), undrade varför denna privata verksamhet som enligt Stefan Fölster inte ens är bättre ska kosta åtta miljarder mer per år.

– Pengarna skulle ge 20 000 nya anställda. Eller höjda löner, sa hon.

Lars Pettersson generalsekreterare i Famna berättade att medlemmarna är organisationer och företag som visserligen skapar vinst, men att vinsten måste återinvesteras.

– Våra medlemmar är ett bevis på att det inte behöver vara något vinstintresse med i spelet, för att kunna åstadkomma god vård, påpekade han.

Emil Broberg, gruppledare för Vänsterpartiet i landstinget i Östergötland, förklarade hur små utövare i det hårt privatiserade Linköping konkurreras ut av stora vårdbolag. Ett exempel var Stadsmissionen som visat intresse för äldreomsorgen, men där ersättningen var så låg att de inte ansåg sig kunna utföra ett värdigt jobb.

– Vänsterpartiets förslag skulle ge fler bra aktörer.

I Norrköping sitter V vid makten och där har man gått åt motsatt håll. Andelen privata företag har minskat och idag visar alla indikatorer på att äldreomsorgen är bättre.

– Det går även idag att göra bra saker lokalt, ansåg Emil Broberg.

Ulrika Lorentzi från Kommunal kunde idag inte ge några besked på hur de ser på privata företag i offentlig sektor. Detta ska diskuteras 2013.

–Fån början var vi emot, sa hon, men sedan blev vi mer pragmatiska. Vi ville vi pröva om det skulle bli bättre för våra medlemmar med fler arbetsgivare, berättade Ulrika Lorentzi.

Men ett resultat av privatiseringen är att förbundet inte har kollektivavtal på alla arbetsplatser idag, vilket man hade tidigare. Och det finns ingen meddelarfrihet i privata företag.

Lisbet Rugtvedt berättade om hur man i Norge stoppat det fria skolvalet och istället satsat på den offentliga skolan. Detta har lett till att elevernas resultat blivit allt bättre. (Läs en längre intervju med Lisbet Rugtvedt)

Flera deltagare höll med om att det är svårt att mäta och jämföra kvalitet. Det som är kvalitet för den ena kanske inte är så viktigt för en annan. Det handlar ju om människor. Lars Pettersson gav ett exempel från ett katolskt äldreboende där det absolut viktigaste för de boende var att få gå i mässan.

De flesta i panelen var eniga om att bra vård kan ges utan vinstintressen, vilket både Famna och många kommuner och landsting är bevis på.

Text: LOSITA GARCIA
Foto: JÖRAN FAGERLUND 

Se hela seminariet på Youtube

Fler Bilder från seminariet