• Hem
  • V-vinst i budge...
Pressmeddelanden

V-vinst i budget: Fler som betalar statlig skatt ger miljarder till välfärden

Idag har vår gemensamma välfärd alltför stora brister och kvaliteten behöver förbättras. Människor som tjänar mycket bör därför bidra mer till resursförstärkningar i välfärden än vad de gör idag. Vänsterpartiet har i förhandlingarna med regeringen fått igenom förändringar av nedre skiktgränsen, som innebär att fler kommer att få betala statlig inkomstskatt.
–  Vi är glada att ha fått igenom den här finansieringen som kan ge fler anställda inom välfärden, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson, Vänsterpartiet. 

Förslaget innebär att den nedre skiktgränsen inte räknas upp nästa år vilket skapar intäkter på 1,67 miljarder kronor. Antalet personer som betalar statlig inkomstskatt beräknas att öka med ca 58 000 personer. I budgeten aviseras också förslag om en begränsad uppräkning av skiktgränsen för 2017. Förslaget ger 1,13 miljarder kronor och innebär att brytpunkten för statlig skatt kommer att vara ca 37 600 kronor/månad 2017.
–  För oss är det viktigt att öka progressiviteten i skattesystemet. Principen skatt efter bärkraft måste få större genomslag inte minst ur jämlikhetssynpunkt. För att kunna finansiera den välfärd vi alla behöver är det här är ett steg i rätt riktning, säger Ulla Andersson.

För mer information:

Ulla Andersson
Ekonomiskpolitisk talesperson (V)
Karl Lindberg, pressekreterare
072-576 56 57

Vänsterpartiets presstjänst:
070-620 00 64