• Hem
  • V utmanar de an...
Pressmeddelanden

V utmanar de andra riksdagsledamöterna på Musikhjälpens sista dag

Idag är det sista dagen på Musikhjälpen. Även denna dag kommer 800 flickor och kvinnor dö i samband med en graviditet runt om på jordklotet. Och de dör alldeles i onödan, skriver Hans Linde, utrikespolitisk talesperson(V) och Rossana Dinamarca, feministisk talesperson (V), som skänker varsitt dagsarvode till Musikhjälpen och utmanar de andra riksdagsledamöterna att göra detsamma.

I Sverige har vi nästintill lyckats utrota mödradödligheten. Det skulle vi också kunnat göra i Afghanistan, Tchad och Nicaragua. Men då krävs politisk vilja och resurser. Ska mödradödligheten minska krävs att vi satsar på preventivmedel och sexualupplysning, att kvinnor världen över har kunskap och möjligheter att själva bestämma om man vill bli gravid eller inte. Idag saknar 200 miljoner kvinnor helt tillgång till preventivmedel och i stora delar av världen är tillgången mycket begränsad. Ska vi minska mödradödligheten behöver mödravården byggas ut. Fler mammor måste ha möjligheten att kunna genomföra en förlossning på ett sjukhus eller vårdcentral med hjälp av utbildad vårdpersonal. För alltför många kvinnor finns det inget alternativ till att föda i hemmet och bristen på barnmorskor är stor.

Men en förutsättning för minskad mödradödlighet är också att kvinnor får makten över sina egna kroppar. Att varje kvinna ha rätten att avsluta en oönskad graviditet. I 68 länder är abort förbjudet. En stor andel av de kvinnor som dör i samband med en graviditet dör efter att de genomfört en illegal och osäker abort. Det viktigaste vi kan göra i Sverige för att minska mödradödligheten är att stå upp för kvinnors rätt till sin kropp och sexualitet. Vi beklagar därför djupt att EU-parlamentet nyligen röstade ner Estrela-rapporten, som tydligt markerade sitt stöd för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Tre moderater avstod i omröstningen och Alf Svensson (KD) röstade mot den. Det var ett tydligt svek mot alla de kvinnor som fråntagits makten över sina egna kroppar. Men ska mödradödligheten minska behövs också resurser. Enligt Guttmacher Institutet skulle preventivmedel och mödravård för alla jordens kvinnor kosta 11,8 miljarder dollar. Det är mycket pengar, men det motsvarar mindre än 1 % av världens militära utgifter.

Vänsterpartiet vill att världens mammor ska känna att de har en allierad i vårt land. Vi vill därför att minst 10 % av biståndsbudgeten ska avsättas för SRHR-frågor. I vårt eget förslag till budget för 2014 satsar vi två miljarder mer än regeringen på biståndsinsatser på detta område.

I väntan på att Sverige får en regering som står upp för kvinnors rätt till sin kropp i ord och i handling så kommer vi idag att ge våra dagarvoden, 1930 kr per person, till Musikhjälpens insamling med fokus på mödradödlighet.

Rossana Dinamarca, Feministisk talesperson (V)

Hans Linde, Utrikespolitisk talesperson (V)

För mer information:

Hans Linde 070-290 07 40
Rossana Dinamarca: 070-254 24 15
Vänsterpartiets presstjänst: 070- 620 00 64