• Hem
  • V stödjer MP om...
Pressmeddelanden

V stödjer MP om internationell sekretess

Vänsterpartiets riksdagsgrupp har fattat beslut om att stödja miljöpartiets reservation angående sekretess i det internationella samarbetet. Vi kommer att rösta emot regeringens förslag om förändringar i sekretesslagen.
– Det handlar om två olika sätt att hantera sekretesslagstiftningten, säger Mia Sydow Mölleby, ledamot i Konstitutionsutskottet. Antingen har man en generell paragraf som täcker in flera  EU-rättsakter och avtal, och det är så regeringen föreslår att vi ska ha det, eller så tar man ett beslut om förändringar varje gång EU ingår ett nytt avtal eller beslutar om en ny rättsakt.
– Det finns en diskussion och det finns en rädsla för att det ska bli en långsam glidning mot ökad sekretess, och den rädslan tar vi på allvar. Varje förändring av sekretesslagen ska vara tydlig. Därför vill vi att det ska fattas beslut om alla inskränkningar i offentlighetsprincipen vid varje enskilt tillfälle.

För mer information:

Mia Sydow Mölleby
ledamot i Konstitutionsutskottet
070-633 71 89

Vänsterpartiets presstjänst
070-620 00 64