• Hem
  • V presenterar n...
Internt

V presenterar nytt landsbygdsprogram

Vänsterpartiets arbetsgrupp för landsbygdsfrågor har överlämnat en rapport med konkreta förslag som skulle bidra till en positiv utveckling av landsbygden. Rapporten – som innehåller mer än 80 punkter – berör ett brett spektrum av områden, från vikten av en god välfärd till småföretagande och hushållning med våra naturresurser.

– Det är en gedigen och genomarbetad rapport, fylld med bra och genomförbara förslag. Arbetsgruppens medlemmar bor alla i landsbygdssverige – från norr till söder – och är väl medvetna om de speciella förhållanden som råder där och vilka utmaningar de står inför i samhället. Jag ser fram emot den framtida diskussionen om rapporten, dels i partiet men också ute i landet, säger Jonas Sjöstedt.

Rapporten kommer att presenteras i sin helhet på Vänsterpartiets landsbygdskonferens i helgen, som äger rum i Syninge på den uppländska landsbyden. Slutligen är det partistyrelsen som fattar beslut om plattformen.

– Jag ser framförallt tre frågor som är högaktuella och som kräver politiska lösningar omedelbart. Det är mineralfrågan, där det i nuläget står utländska företag fritt att praktiskt taget gratis utvinna mineraler i Sverige. Bristen på utbildad sjukvårdspersonal, till exempel läkare, är en annan. De gröna näringarnas framtida utveckling är en tredje, inte minst ur klimatsynpunkt. I rapporten finns det utmärkta förslag som bidrar till en lösning på de problem som finns, säger Jonas Sjöstedt.

Ladda ned rapporten här (pdf)

Se pressträffen live