• Hem
  • V och MP motsät...
Pressmeddelanden

V och MP motsätter sig ökad signalspaning

Idag den 28 november 2012 kommer riksdagen att ta ställning till regeringens förslag om att ytterligare utvidga FRA-lagen.  Förslaget, som stöds av de borgerliga partierna samt S och SD, innebär att Säpo och Rikskriminalpolisen läggs till bland de myndigheter som tillåts inrikta signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

 Vänsterpartiet och Miljöpartiet motsätter sig dessa ytterligare inskränkningar i rätten till fri och skyddad kommunikation.

 – Det här innebär att signalspaningen blir mycket mer omfattande och många fler kan bli avlyssnade. Det är ett steg i helt fel riktning. Därför motsätter vi oss detta, säger Jens Holm (V) riksdagsledamot.

– Det finns allvarliga brister i dagens lagstiftning som inte har åtgärdats. Vi vill att FRA-lagen rivs upp och att en parlamentarisk utredning tillsätts som ska utreda behovet av en lag med hänsyn till effektiviteten, proportionaliteten och integriteten, säger Maria Ferm (MP), riksdagsledamot.

Mer information om ärendet ”Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättselseverksamhet”:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201213/JuU7/

Debatten sker idag på förmiddagen. Votering kl 16.00.

Mer info:

Jens Holm, tel 0708-250 889
Maria Ferm, tel 070-825 06 63