• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Nyheter

Vänsterpartiet lyfter fritids i budgetförhandlingarna

800 miljoner kronor per år från 2016 för fler anställda på fritidshemmen. Det kommer Vänsterpartiet att driva i de aktuella budgetförhandlingarna med regeringen. En nedtrappning av ränteavdragen med 1 procent/ år och slopat ränteavdrag för dem med räntor över 100 000 kr skulle redan första året ge 800 miljoner

-Vi tycker att en S-ledd regering borde ha intresse av att utjämna inkomstskillnader och satsa på välfärden, och låta dem som har det bäst ställt betala det, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson.

Inom den närmaste tiden möter Vänsterpartiets förhandlingsgrupp regeringen för att förhandla om höstbudgeten. På vår lista finns flera viktiga välfärdsreformer; som att höja gränsen för fri tandvård till 23 år och en välbehövlig satsning på Fritids. Sedan början av 2000-talet har både antalet elever och barngruppernas storlek ökat kraftigt på Fritids. En personal har idag ansvar för nästan 22 barn. Samtidigt har andelen fritidspedagoger och annan personal med pedagogisk högskoleexamen sjunkit.

– Vänsterpartiet anser att situationen på Fritids är oroande och att det är viktigt att agera för att öka tryggheten för barn och föräldrar, stötta personalen i deras pedagogiska arbete och skicka en tydlig signal till rektorer och kommunledningar att ta Fritids uppdrag på stort allvar, säger Ulla Andersson.

Vänsterpartiet vill även att regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram riktlinjer för personaltäthet och gruppstorlekar på fritidshemmen och att regeringen vidtar åtgärder för att inkludera fritidspedagoger och fritidshemmen i legitimationsreformen. Det ska gå att ansöka om legitimation även i fritidspedagogik och inte bara i skolämnen, ett krav som Lärarförbundet drivit länge.
– Fritidshemmen är ingen förvaring för barn efter skoltid, utan en viktig del av skolans pedagogiska uppdrag. Det är särskilt viktigt för barn som inte får tillräcklig stimulans hemifrån att Fritids fungerar även som hjälp och stöd i skolarbetet, säger Ulla Andersson.

Vänsterpartiet vill finansiera förslagen genom att beskatta kapital hårdare och genom att trappa av ränteavdraget. Nu när räntorna är rekordlåga finns också ett unikt och gynnsamt tillfälle att göra justeringar av ränteavdraget utan att det blir alltför kännbart för hushållen, menar Ulla Andersson.
– Idag subventioneras privat skuldsättning med hjälp av ränteavdragen och ju mer ett hushåll har råd att låna desto större blir subventionen i kronor. Det är inte bara en orättvis subvention, det innebär ett hot mot den gemensamma samhällsekonomin, säger Ulla Andersson. Dessutom är det viktigare att lägga 800 miljoner på barnens bästa än på att subventionera privat skuldsättning.

Hur bedömer du chanserna att få igenom förslagen?
–  Det är reformer som efterfrågas av många och jag hoppas och tror att man är intresserad av att förbättra och bygga ut välfärden.
– Vi hoppas att regeringen också är beredd på den här nödvändiga omfördelningen och tar det politiska ansvaret för att förhindra ökad skattesubventionerad skuldsättning. Pengarna behövs till välfärden.

Höstbudgeten presenteras den 21 september.