• Hem
  • V kritiskt till...
Pressmeddelanden

V kritiskt till obligatoriskt skolval

Igår överlämnade skolkommissionen sitt slutbetänkande till regeringen. Vänsterpartiet är i delar positiv till rapporten och menar att den tillsammans med utredningen om vinster i välfärden skapar ett underlag till arbetet med en jämlik skola för alla barn.

Skolkommissionen tillsattes 2015, bland annat på grund av de sjunkande svenska PISA-resultaten. Idag presenterar de sitt slutbetänkande till regeringen. Vänsterpartiet är positiva till att skolkommissionen bland annat sätter likvärdigheten i skolan i fokus, genom förslag om att öka behovsstyrningen av hur resurserna fördelas och riktade insatser till elevhälsan.  

– Det är av yttersta vikt att tilldelningen av resurserna till skolan blir mera anpassade efter behoven. Detta är ett bra steg mot att avskaffa dagens stelbenta och orättvisa skolpengssystem, säger Daniel Riazat, skolpolitisk talesperson för V.

 

Att Skolkommissionen öppnar upp för ett ökat statligt ansvarstagande i skolan är också något Vänsterpartiet välkomnar.

– Vi har länge pratat om vikten av att staten borde ta över huvudansvaret för den svenska skolan. Kommissionens förslag är ett steg i rätt riktning, även om vi driver att huvudmannaskapet i sin helhet ska tas över av staten, fortsätter han.

 

Däremot är Vänsterpartiet starkt kritiska till att skolvalet görs obligatoriskt och menar att det inte kommer minska segregationen eller öka likvärdigheten.

-Alla barn ska ha rätt till en bra utbildning. Barnens hemförhållanden ska inte vara det som avgör vilken skola de går på. Obligatoriskt skolval är en fortsättning på dagens system, som försämrat likvärdigheten och ökat segregationen. 

 

Sammantaget menar Vänsterpartiet att stora delar av den rapport skolkommissionen presenterar, tillsammans med utredningen om vinster i välfärden, utgör ett bra underlag för att skapa en jämlik skola med hög kvalitet i undervisningen för alla barn. 

– För att skapa en likvärdig och högkvalitativ skola krävs det systematiska förändringar. Stora delar av rapporten är steg i rätt riktning, men vi vill gå längre, avslutar Daniel Riazat.

För mer information:

Vänsterpartiets presstjänst
070-620 00 64