• Hem
  • V har mer än 50...
Nyheter

V har mer än 50 procent kvinnor i kommuner, landsting och riksdag

57,9 procent kvinnor i landstingsfullmäktige, 50,7 procent i kommunfullmäktige och 57 procent i riksdagsgruppen.
Nu har valmyndigheten räknat klart och Vänsterpartiet är det riksdagsparti som är tveklöst bäst när det gäller kvinnors representation: mer än 50 procent kvinnor på samtliga nivåer.

– Det känns jätteroligt att vi har uppnått våra målsättningar om jämställd representation. Orsaken till att vi lyckats så bra är att vi har synliggjort våra brister och jobbat aktivt för en förändring, säger Ida Gabrielsson, ordförande i Vänsterpartiets kvinnonätverk.

Vänsterpartiets kvinnonätverk har bland annat genomfört separatistiska träffar och utbildningar, tagit fram en internfeministisk handbok och sammanställt en lathund till valberedningar.
– Ett internfeministiskt arbete är ingen punktinsats, utan nu jobbar partiet vidare och tittar även på den reella maktfördelningen. Det handlar bland annat om att inte välja våra representanter könssterotypiskt, utan att se till att kvinnor  uppmuntras att ta tunga positioner, säger Ida Gabrielsson.