• Hem
  • V fattar att la...
Nyheter

V fattar att lagen måste ändras

Seluah Alsaati och Jonas Sjöstedt deltog, tillsammans med bland andra professor Madeleine Leijonhufvud och Gertrud Åström, Sveriges Kvinnolobby,  i den s.k. FATTA-manifestationen idag mot den kritiserade domen i gruppvåldtäktsmålet. 
– En våldtäkt är en våldtäkt är en våldtäkt. Killar, hovrätten gav er rätt men i våra ögon går ni inte fria från ansvar, sa Seluah Alsaati, distriksordförande (V) i Stockholms stad när hon höll tal idag på Mynttorget utanför Riksdagen.

FATTA-kampanjens manifestationen mot Svea Hovrätts dom i gruppvåldtäktsmålet som friade de sex killar som tidigare fällts av tingsrätten, hade samlat ett stort antal unga tjejer och killar som upprörts över hur tingsrätten och hovrätten kunde döma så olika. Nu kräver man en ny sexualbrottslagstiftning med utgångspunkt i samtycke, och för ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld,
Jonas Sjöstedt kom också till manifestationen.
– Jag tycker att det är ett bra initiativ. Det senaste uppmärksammade fallet har än en gång visat att lagstiftningen behöver förändras, säger Jonas Sjöstedt.
Vi har få fällande domar i Sverige. 2011 anmäldes 17 077 sexualbrott i Sverige, samma år lagfördes endast 168 av dem som våldtäkt.
– Vad hände med de resterande 16 909 fallen? undrade Seluah Alsaati.
– Det här talet handlar inte om en tjej och sex killar. Det handlar inte om ett våldtäktsoffer och sex förövare. Det handlar inte om en friande dom och sex dåliga bortförklaringar. Det handar om dig om mig. Om vilket samhälle vi vill leva i.
Vänsterpartiets politik:

Samtycke
Vi vill ta bort kravet på tvång och/eller våld i brottsbalkens bestämmelser om våldtäkt och ersätta den med en samtyckes-skrivning. Grunden för straffansvar avseende våldtäkt blir således frånvaron/utevaron av ett samtycke.

Förebyggande arbete
Vi vill stärka det förebyggande arbetet mot våldtäkt och sexuellt våld samt förbättra det psykosociala stödet till dem som blivit utsatta för sexuellt våld. Vi har därför motionerat i år om att regeringen bör ta fram en handlingsplan mot våldtäkt och sexuellt våld med kartläggning av vilka områden som behöver förbättras och förslag på konkreta åtgärder, t.ex. högre kvalitet på sex- och samlevnadsundervisningen eller särskilda mottagningar för våldtagna.

Bättre kvalitet på förundersökningarna
Det förekommer i allt för stor utsträckning att förundersökningar om våldtäkt läggs ner. Ett problem är utredningarnas kvalitet. Till stor del handlar det om utbildningsfrågor men det handlar också om hur polis och åklagare i allmänhet bedriver förundersökningarna. Tyvärr förekommer det i alltför stor utsträckning att förundersökningar om våldtäkt läggs ned t.o.m. innan uppenbart enkla och rutinmässiga åtgärder har genomförts. En av de bevismöjligheter som finns är de rättsintyg som skrivs efter läkarundersökning av den våldtagna. Det förekommer att fall läggs ner utan att rättsintyg överhuvudtaget begärts ut.  Vänsterpartiet anser därför att bristerna i förundersökningarna måste kartläggas och föreslår i en särskild motion att det tillsätts en kommission som får till uppgift att göra detta.