• Hem
  • V: Domen mot No...
Pressmeddelanden

V: Domen mot Nordkalk viktig, men lämnar ändå frågor

Idag beslutade Luleå tingsrätt att både företaget Nordkalk och den åtalade platschefen döms för arbetsmiljöbrott i samband med en av Sveriges värsta arbetsplatsolyckor – kalkugnsolyckan i Luleå – som dödade Johan Löfroth och skadade Gustaf Seppelin Solli för livet.

–  Att rättsprocessen har tagit så många år har inneburit en plågsam väntan för de drabbade. Dessutom har den långa tid som har gått varit skälet till att åklagaren yrkade på villkorlig dom istället för fängelse. Det visar vikten av att rättsväsendets kompetens kring och resurser till efterforskning av arbetsmiljöbrott generellt stärks, säger Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson i Vänsterpartiet.

Nordkalk och platschefen döms för arbetsmiljöbrott genom grovt vållande till kroppsskada och grovt vållande till annans död. Nordkalk tvingas också betala tre miljoner kronor i företagsbot och platschefen döms till villkorlig dom och böter på 26 000 kronor för olyckan som inträffade inne på SSAB:s område i november 2011. Johan Löfroths familj, Gustaf Seppelin Solli och Tarmo Niva, som också arbetade vid olyckan tilldöms skadestånd av Nordkalk på 230 000 kronor plus ränta.
Olyckan inträffade när frätande kalk blandad med ånga träffade Johan Löfroth och Gustaf Seppelin Solli, som fått i uppdrag att få bort en större beläggning inne i en kalkstensugn genom att spola vatten på den.
–   Det är rimligt och principiellt viktigt att ansvar utkrävs av både Nordkalk och av platschefen. Samtidigt har det blivit närmast övertydlig under denna långa process, att det finns stora problem med arbetsmiljöansvaret när arbete genomförs via långa eller diffusa underentreprenörskedjor, säger Ali Esbati.
–   För arbetares säkerhet och arbetslivskvalitet behöver vi tydligare ansvarsförhållanden för underentreprenörer, tryggare arbetsvillkor så att fler vågar säga ifrån, och fler arbetsmiljöinspektioner, såväl annonserade som oannonserade. Vänsterpartiet kommer att fortsätta att arbeta för dessa och andra förbättringar på arbetsmiljöområdet.

För mer information:

Ali Esbati
arbetsmarknadspolitisk talesperson (V)
073-370 64 26

Vänsterpartiets presstjänst
070-620 00 64