sida

Regler för debattartiklar

 

  1. Artikeln ska ha ett omfång om minst 2000 tecken (inkl blanksteg) och maximalt 4500 tecken. Bidrag som är för korta/långa skickas tillbaka för redigering.
  2. Debatten ska kännetecknas av god ton och kamratlighet.
  3. På debattsidan får man inte:
    – Uppmana till brott eller sprida vidare annans uppmaning till brott.
    – Göra eller sprida uttalanden som diskriminerar eller utpekar någons ras, hudfärg, kön, religion, tillhörighet till etnisk grupp eller sexuell läggning.
    – Utöva hot eller trakasserier mot enskild person eller organisation.- Skriva anonymt eller utgöra sig för att vara någon annan person.
  4. Vi förbehåller oss rätten att från fall till fall avgöra om en debattartikel publiceras.