sida

V-Debatt

Vänsterpartiets debattsida når för få och är därför stängd i väntan på en översyn över partiets forum för interndebatt. Senast inför kongressen 2022 kommer debattsidan eller annat motsvarande forum vara tillgängligt igen.

Debattartiklar

Vänsterpartiets Logotyp
debatt

Äganderätten och ödehusen

En halv miljon ödehus står och förfaller i Sverige, skriver Bengt Sundell, som frågar sig varför Sverige inte inskränker äganderätten…