• Hem
  • Utvecklingen i ...
Pressmeddelanden

Utvecklingen i Irak och Syrien

Uttalande från Vänsterpartiet

Det är med bestörtning och sorg vi de senaste veckorna kunnat se hur våldet eskalerat i Syrien, Irak och Libanon. Vi är chockade över det de grova och omfattande övergreppen mot civila. Det vi nu ser är konsekvenserna av att världssamfundets misslyckande att hantera kriget i Syrien. Om inte världssamfundet nu gemensamt och kraftfullt agerar så tyder allt på att våldet kommer fortsätta eskalera och sprida sig.

Våldet och kriget drabbar alla. Men vi är särskilt oroade över våldet tar sig allt mer sekteristiska uttryck. Kurder, yezidier, assyrier och andra minoriteter drabbas särskilt och attackeras bara på grund av sin etnicitet och/eller sin religion. Vi ser också hur de väpnade konflikterna drabbar män och kvinnor på olika sätt och i olika utsträckning. FN-resolutionerna 1325 och 1820 är helt avgörande verktyg för att förstå vad som nu händer och för att kvinnor ska inkluderas i försöken att bygga fred. Sverige måste agera för att löftena om humanitärt stöd uppfylls och att hjälpen når fram till de som behöver den mest.

I Irak har IS:s offensiv tvingat hundratusentals människor på flykt och vi får skrämmande rapporter om brutala övergrepp mot civila. Bland annat Norra Irak/Södra Kurdistan är just nu under stark tryck under IS. Islamska statens frammarsch måste stoppas. FN behöver omgående hantera krisen och agera för att skydda civilbefolkningen och strypa tillförseln av vapen och resurser till IS. De krafter som understödjer IS måste sättas under starkt tryck. Sverige bör agera inom EU och FN för att sanktioner införs mot de individer, organisationer och stater som förser IS med resurser och vapen. Grannländerna måste dessutom förmås att kontrollera sina gränser och förhindra att ytterligare kombattanter kan ansluta sig till IS.

Däremot tror vi inte att enskilda amerikanska bombningar kommer lösa situationen för civilbefolkningen. USA:s militära närvaro i Mellanöstern har visat sig vara en del av regionens problem, inte en del av lösningen. Vi ser inte heller att det är Sveriges roll att beväpna någon av parterna i krigen i Irak eller Syrien.

Vi vill vidare att Sverige i FN agerar för att en rapportör för Irak tillsätts och att Sverige lyfter frågan om hur man kan säkerställa att assyrierna och andra minoriteter på Nineveslätten kan få leva kvar och respekteras.

Den irakiska premiärministern Nuri Al-Maliki som lett landet sedan 2006 har i stället för försoning byggt sin legitimitet på splittring, sekterism och majoritetsförtryck. Islamiska statens framfart måste ses mot bakgrund av detta. Ska utvecklingen i Irak vändas måste regeringen i Bagdad visa i ord och handling att man är en regering för hela landet.

Vänsterpartiet har under decennier stött kurdernas kamp runt om i hela Mellanöstern för sin rätt att få tala sitt språk och uttrycka sin kultur, men också kurdernas rätt att få makt och inflytande över de områden där man lever. I Norra Irak/Södra Kurdistan har nu frågan om självständighet aktualiserats. Vänsterpartiet har under decennier stött kampen för kurdiskt självstyre. En eventuell självständighet behöver hanteras inom folkrättens ramar om med respekt för de grupper som kommer utgöra minoriteter i en ny statsbildning.

I Syrien har kriget nu pågått i mer än tre år. Bashar al-Assads försök att med våld slå ner fredliga och legitima krav på demokratiska reformer förde landet in i vår tids värsta väpnade konflikt och största humanitära katastrof. I de pågående striderna har grova och omfattande brott begåtts av samtliga stridande parter. Islamiska staten IS utmärker sig dock genom sina attacker mot civila, inte minst i de kurdiska områdena Rojava. Vi ser med stark oro på rapporterna om att våldet sprider sig från Syrien in i Libanon.

Omvärlden har ett stort ansvar för utvecklingen genom att ett flertal länder såsom Iran, Saudi-Arabien, Ryssland och USA understött de olika stridande parterna och underblåst kriget. Det är nu avgörande att man gemensamt sätter det syriska befolkningens behov av fred framför egna särintressen. Vi ser ingen militär lösning på kriget i Syrien. Därför krävs att arbetet med att försöka få till stånd fredssamtal fortsätter och får ett kraftfullt stöd. Framtida samtal bör inkludera företrädare för alla delar av det syriska samhället.

Ann-Carin Landström, Internationellt ansvarig i Partistyrelsen (V)
Hans Linde, Utrikespolitisk talesperson (V)