• Hem
  • Uttalande till ...
Nyheter

Uttalande till stöd för de asylsökande

”Sedan tisdag den 2 augusti har asylsökande protesterat mot den tillfälliga lagen som riksdagen beslutade om före sommaren. Lagen innebär bland annat att familjer splittras, att tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregel, att viktiga skyddsgrunder för t ex hbtq-flyktingar tas bort, och att makten att omvandla otrygga tillfälliga uppehållstillstånd till permanenta lämnas i arbetsgivarens händer.

Vänsterpartiet har varit en tydlig röst mot denna lag som enbart syftar till att skrämma asylsökande från att söka skydd i Sverige. För oss kan inskränkningar i asylrätten, familjesplittring, otrygghet och mer makt till arbetsgivaren aldrig vara svar på de utmaningar vi står inför. I en tid då historiskt många flyr undan krig och förföljelse är det istället gemensamt internationellt ansvar, lagliga vägar till trygghet och ett starkt samhällsbygge som kan bygga Sverige större och starkare som krävs – inte stängda gränser och otrygghet.

Det är självklart för oss att de människor som nu drabbas av lagändringarna protester. De protesterar mot att inte kunna återförenas med familj som befinner sig i fara och otrygghet. De protesterar mot tillfälliga uppehållstillstånd som leder till fortsatt otrygghet – och de protesterar mot att allt detta dessutom genomförs retroaktivt, vilket leder till orättvisa och till synas slumpmässiga skillnader. I kampen mot denna lag står Vänsterpartiet fortsatt sida vid sida med de asylsökande som nu protesterar utanför riksdagshuset. Målet är att denna skitlag endast blir en skamlig parentes i svensk historia.”

 

Christina Höj Larsen, flyktingpolitisk talesperson