• Hem
  • Uthyrning av ut...
Pressmeddelanden
Bild på Ali Esbati med ljusgrå bakgrund.

Uthyrning av utländsk arbetskraft ska beskattas hårdare

Vänsterpartiet har i förhandlingarna med regeringen om vårbudgeten drivit igenom flera förslag som innebär att uthyrning av utländsk arbetskraft blir bättre reglerat från skattesynpunkt. 

Villkoren på den svenska arbetsmarknaden riskerar att undergrävas om utländska företag inte betalar skatt som de ska. Det är vanligt att oseriösa bolag som inte betalar tillräckligt i skatt även utnyttjar arbetstagare.

– Den oschyssta konkurrensen pressar också villkoren för andra företag inom drabbade branscher. Det är inte minst ett problem inom byggbranschen, säger Ali Esbati, arbetsmarknads-politisk talesperson för Vänsterpartiet.

Med det nuvarande regelverket behöver en arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige betala skatt om personen är anställd av ett svenskt företag. I lagrådsremissen som skickas in i dag föreslås att arbetstagare som är anställda av ett utländskt företag som saknar driftställe i Sverige, och tillfälligt hyrs ut till den som arbetet utförs för, också ska betala skatt i Sverige från dag ett.

Innebörden av förslaget är att den så kallade 183-dagarsregeln, perioden då en arbetstagare inte behöver betala skatt om hen vistas i Sverige under en tolvmånadersperiod, inte ska kunna tillämpas när det är fråga om uthyrning av arbetskraft. Detta innebär att Sverige kommer att börja tillämpa begreppet ekonomisk arbetsgivare, något som redan görs i dag i de flesta av våra grannländer.

Dessutom föreslås bland annat att utländska bolag utan fast driftsställe i Sverige ska bli skyldiga att göra skatteavdrag från den ersättning de betalar ut för arbete i Sverige. Även skyldigheten att lämna information till Skatteverket skärps.

– Jobbar man i Sverige ska man ha svenska rättigheter och betala svenska skatter. Det ska vara tydligt för den som jobbar, så att man inte blir lurad, och det ska vara tydligt för den som bedriver företagande i Sverige, så att man inte lurar svenska myndigheter, säger Ali Esbati.

Förslagen beräknas ge cirka 600 miljoner i skatteintäkter. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson.

Dela den här sidan:

Kopiera länk

Läs mer om vår arbetsmarknadspolitik