• Hem
 • Utbyggd välfärd...
Nyheter

Utbyggd välfärd och fler jobb

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen fått igenom en rad reformer för en förbättrad och utbyggd välfärd och för fler jobb. Det kommer att göra skillnad för många, framförallt för kvinnor, unga och barn. Sommarlovsstöd, avgiftsfri mammografi och en stor satsning på ungas psykiska hälsa är några av de viktiga välfärdsreformer som Vänsterpartiet har fått igenom i budgetförhandlingarna med regeringen.

– Vi är glada att ha fått igenom reformer som kommer att göra stor skillnad för kvinnors villkor och hälsa, för barns möjligheter till kultur och fritid, för dem som är långvarigt sjuka och underlätta för unga när de ska börja sina vuxna liv. Det är viktiga steg på vägen i det nödvändiga politiska arbetet för att förbättra och bygga ut välfärden, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson i Vänsterpartiet

För Vänsterpartiets del är det väsentligt att stärka välfärden inte minst för att det förbättrar kvinnors livsvillkor

– Det står än en gång klart att när regeringen samarbetar med Vänsterpartiet, som trycker på för progressiva och rättvisa förändringar, blir det en budget med ett fokus som tydligt förbättrar vår gemensamma välfärd, säger Ulla Andersson.

Reformer som Vänsterpartiet fått igenom i budgetförhandlingarna (i korthet):

 • Avgiftsfri mammografi i hela landet.
 • Avgiftsfria preventivmedel för unga upp till och med 20 år.
 • Satsning på ungas psykiska hälsa.
 • Höjd gräns till 23 år för avgiftsfri tandvård till unga.
 • Sommarlovsstöd för att fler barn ska ha råd att vara med på läger och andra aktiviteter, för en härlig sommar.
 • Höjd riksnorm i försörjningsstödet för barn.
 • Satsning på socialtjänstens arbete med barn.
 • Satsning på kvinnors hälsa med fokus på en jämlik hälsa, primärvården tillförs resurser för det arbetet.
 • Avgiftsfria besök i öppenvården för alla 85+
 • Sänkt avgift i kulturskolan.
 • Satsning på pedagogiska utemiljöer vid skolor, förskolor och fritids.
 • Fler anställda på fritids.
 • Upprustningsstöd för hyresrätter, framförallt i miljonprogramområdena,
 • kopplat till hyresnivå och energieffektivisering.
 • Satsning på kollektivtrafik i landsbygd.

Läs mer i underlaget till presentationen här (pdf)…

För mer information:
Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson (V)
Karl Lindberg, pressekreterare: 072-576 56 57
Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64