• Hem
  • Utbyggd välfärd...
Pressmeddelanden

Utbyggd välfärd med kvinnors villkor i centrum

Vänsterpartiet presenterar idag flera välfärdsreformer ur den kommande höstbudgeten.
Bland reformerna finns avgiftsfri mammografiscreening för alla kvinnor från 1 juli 2016 och avgiftsfria preventivmedel för alla unga upp till och med 20 år från 1 juli 2017.

Reformerna har en tydlig inriktning på kvinnors hälsa. 130 miljoner kronor satsas exempelvis på att förstärka primärvården för de kvinnor som har sämst hälsa. Sammantaget innebär reformerna satsningar på mer än 600 miljoner kronor om året i fyra år.

– Kvinnors hälsa och villkor är i fokus i de välfärdsreformer Vänsterpartiet fått med i regeringens höstbudget. Här finns såväl nödvändiga förstärkningar av vård och omsorg som helt nya utvidgningar av vår gemensamma välfärd, det känns bra säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Föräldrar som studerar eller har låg inkomst och därför har grundnivån i föräldraförsäkringen får den höjd från 225 till 250 kronor om dagen. Nio av tio som berörs av den reformen är kvinnor. 200 miljoner kronor satsas nästa år på en utbildningssatsning inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Satsningarna är ett resultat av en uppgörelse mellan Vänsterpartiet och regeringen.

För mer information:

Karl Lindberg, pressekreterare för Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson, 072-576 56 57

Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64