• Hem
  • Ukraina och sam...
Pressmeddelanden

Ukraina och samarbetet med Borotba

Vänsterpartiet står tydligt upp för ett demokratiskt Ukraina och Ukrainas territoriella integritet. Vi försvarar landets rätt att själv göra sina egna vägval. Vi har därför tydligt fördömt Rysslands annektering av Krim och understöd till de så kallade separatisterna i Östra Ukraina. Rysslands agerande strider mot folkrätten och Vänsterpartiets hållning är att varje folkrättsbrott måste få konsekvenser. Därför har vi stött EU:s sanktioner mot Ryssland.

Flera år innan krisen i Ukraina sökte VIF, Vänsterpartiets biståndsstiftelse, kontakt med flera olika vänsterrörelser i Ukraina, bland annat studentorganisationer. Det gjordes för att stödja en bred vänster med fokus på jämställdhet och lika rättigheter. VIF inledde ett samarbete med det lilla ukrainska vänsterpartiet Borotba som bildades utifrån dessa rörelser. Vi hoppades att vårt samarbete skulle bidra till att Borotba skulle utvecklas till ett modernt och demokratiskt vänsterparti, men också till att stärka ett flerpartisystem i Ukraina.

Projektet utvecklades inte på det sätt vi önskat och det avslutades 2012. Borotba utvecklades inte till det breda och moderna vänsterparti som vi hade önskat och det visade sig svårt att få till stånd ett välfungerade gemensamt arbete.

Idag har Vänsterpartiet inget samarbete med Borotba. Media har publicerat uppgifter om att medlemmar i Borotba idag skulle stödja de så kallade separatisterna i Östra Ukraina och Rysslands agerande. Vänsterpartiet tar tydligt avstånd från detta. Det har skett efter att Vänsterpartiet avslutat allt samarbete med Borotba.

VIF:s projekt med Borotba avslutades 31 december 2012, sedan dess har inget nytt kontrakt tecknats och inga pengar betalats ut. Uppgifter om att samarbetet avslutades under 2014 bygger på att den programperiod med Sida som projektet ingick i då formellt slutade, men det betyder inte att projektet pågått fram till dess.

Beträffande uppgifter om oegentligheter med revisionsrapporter är VIF:s styrelse angelägen om att få fram sådan information, men har inte fått ta del av något som visar att sådana skulle ha förekommit. Externa revisorer granskar VIF:s projekt och har inte hittat några oegentligheter.

För frågor om Vänsterpartiets utrikespolitik:
Hans Linde, utrikespolitisk talesperson Vänsterpartiet, 070-290 07 40

För frågor om VIF:
Ann-Margarethe Livh, ordförande VIF, 076-122 91 03