• Hem
  • Två regeringar ...
Nyheter

Två regeringar och privatiseringsvurmen bär ansvaret för IT-skandalen

– Den senaste tidens avslöjanden om Transportstyrelsen är mycket allvarliga. Sveriges säkerhet har inte tagits på allvar och den personliga integriteten har inte skyddats, säger Jonas Sjöstedt.

Vänsterpartiet anser att regeringen Reinfeldt bär ansvaret för att ytterst känslig information läckt ut till obehöriga, genom att de initerade privatiserinen av en statlig myndighets register, och att sittande regering är ansvarig för hur frågan har hanterats och är bär nu ansvarer för att reda upp situationen.

Vänsterpartiet vill gå till botten med affären i sin helhet och avser att KU-anmäla den forna alliansregeringen för att ha privatiserat Transportstyrelsens register. Ansvariga ministrar under alliansregeringen måste kliva fram och redogöra för hur frågan hanterades; när beslut om upphandling fattades och varför ingen säkerhetsbedömning tycks ha gjorts eller funnits med i upphandlingsunderlaget.

– Vi välkomnar de KU-anmälningar som har gjorts mot berörda statsråd, men i frågan om misstroendevotum kommer vi inte att stödja ett sådant vad gäller försvarsmininster Peter Hultqvist eller inrikesminister Anders Ygeman. Däremot anser vi att infrastrukturminister Anna Johansson bör avgå, säger Jonas Sjöstedt.

– Regeringen bör dock sitta kvar och vi välkomnar Stefan Löfvens förslag att begränsa förekomsten av outsourcing efter skandalen på Transportstyrelsen, men det är inte tillräckligt, säger Jonas Sjöstedt.

Vänsterpartiet anser att det inte ska vara tillåtet att privatisera den här typen av känsliga register överhuvudtaget och kräver att en ordentlig genomlysning görs vad gäller samtliga myndigheters säkerhetssystem.

Vänsterpartiet avslog år 2010 hela proposition 2010/11:46 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål – genomförande av direktiv 2006/24/EG, vilket innebar att vi var emot all form av lagring av data kring bilregister utanför Sveriges gränser.