• Hem
  • Trygghet ger fr...
Nyheter

Trygghet ger framtidstro

Det är dags att bygga bort bostadsbristen, konstaterade Jonas Sjöstedt i sitt sommartal i Umeå. I en tid då många nya studenter anländer till staden och upptäcker hur svårt det är att hitta någonstans att bo presenterade Vänsterpartiets partiledare ett förslag som kan ge 8 000 nya studentbostäder om året. Just nu är det mycket billigt för staten att låna pengar. Vänsterpartiet vill att staten utnyttjar detta tillfälle och erbjuder fastighetsägare som bygger studentbostäder förmånliga statliga lån.

Jonas Sjöstedt beskrev ett Sverige där BNP växer och arbetslösheten sjunker, men där många samtidigt inte upplever att de får det bättre. Ett Sverige där många unga har svårt att få ett fast arbete och därmed varken kan få förstahandskontrakt på en hyreslägenhet eller lån för att köpa en bostadsrätt.

– Idag är bostadsmarknaden riggad för byggföretag som kan spekulera med marken och inte bygga trots att allt är klart. Stödet, i form av rot- och ränteavdrag, går till dem som redan har ett hem, sade Jonas Sjöstedt i sitt tal.

Jonas Sjöstedt konstaterade att Vänsterpartiet lyckats driva igenom en hel rad välfärdsreformer i budgetförhandlingarna med regeringen. Reformer som många gånger gör livet bättre för unga.

– Vi har gjort en hel del. Tack vare Vänsterpartiet har vi fått avgiftsfri tandvård för unga upp till 23 år, avgiftsfria preventivmedel för unga upp till 20 år och en satsning mot psykisk ohälsa bland unga. Nu är det dags att ta itu med än större utmaningar. Det är dags att fixa trygga jobb och bostäder.

Behovet av att vända hopplöshet till framtidshopp var ett genomgående tema i sommartalet. Jonas Sjöstedt talade om att öka tryggheten genom att förvandla visstidsanställningar till fasta jobb och deltider till heltider.

– Trygghet ger framtidstro. Unga ska känna att samhället är till för oss alla. Inte bara för de som har kontakter och kommer från rätt familj.

Det bästa receptet mot hopplösheten är enligt Jonas Sjöstedt att i konkret handling visa att det går att förändra. Han räknade stolt upp en hel rad av de välfärdsreformer Vänsterpartiet drivit igenom, som avgiftsfria glasögon till barn, sommarlovsstödet och vänstermiljarderna till fler anställda i välfärden. Samtidigt konstaterade han att vi för att kunna genomföra än större reformer behöver ändra på ett skattesystem som idag är riggat för de rikaste och upprepade kravet på en skatt på de största förmögenheterna.

– De som är så rika att de inte vet hur många miljoner de har kan bidra mer. I en tid då regeringen tvekar visar Vänsterpartiet att det går.