• Hem
  • Tryggare boende...
Internt

Tryggare boende för de allra fattigaste

– Jag är glad över att vi snart kan erbjuda en uppställningsplats i Uppsala, där fattiga EU-medborgare kan känna sig trygga, säger kommunalråd Ilona Szatmari Waldau (V). 

De kommer nu att kunna ställa sin husvagn, sitt tält eller sin bil på en uppställningsplats cirka ett par kilometer utanför Uppsala. Det är beläget i ett industriområde, men ligger ändå ganska centralt.

Syftet är för att skapa en tryggare tillvaro för dessa som slipper oroa sig för att bli avhysta.

Ilona Szatmári Waldau som ansvarar för sociala frågor och mänskliga rättigheter, berättar att idag bor dessa fattiga oftast på olika parkeringsplatser i staden. De har också blivit vräkta vid flera tillfällen.

– Jag har därför drivit frågan om en säker uppställningsplats under hela våren. Det var trögt i början, men ju mer vi pratade om det desto fler inom den politiska majoriteten (S, V, Mp) insåg att vi måste göra något.

– I somras blev en kvinna dessutom beskjuten på en parkeringsplats, samtidigt som markägaren diskuterade vräkningar och läget blev akut. Då började den politiska bollen rulla snabbare. Fler inom allmänheten blev engagerade, men det har inte varit avgörande, säger Ilona Szatmari Waldau.

På vilket sätt blir det bättre och tryggare på den här uppställningsplatsen?

– Dels blir det tryggare för att de boende vet att de inte behöver flytta. De kommer också att få tillgång till viss basal service som tvättmöjligheter och toaletter. Det kommer också att förbättra miljön i Uppsala stad. En frivillig organisation kommer att finnas på plats och driva det hela.

Hur ställer sig de boende omkring?

– Uppställningsplatsen kommer att vara i ett område utan bostäder och med få människor. Vi kommer att informera de som arbetar i närheten, vi är övertygade om att man måste ta samtalet och informera i förväg för att förankra beslutet.

Oppositionen påstår att det här inte är finansierat i kommunens budget. Hur ser du på det?

– Mohammad Hassan, FP, är vice ordförande i socialnämnden och han tog bara hänsyn till socialnämndens budget. Det är inte säkert att den här uppställningsplatsen ska belasta just den. Vi har också konstaterat att när vräkningar sker så har det berott på sanitära skäl, så kostnader för vräkningar och städning blir förmodligen totalt sett mindre i kommunen.

De som kommer är oftast romer från Rumänien och Bulgarien. Varför kommer de hit?

– De kommer hit på grund av den stora fattigdomen och den strukturella diskrimineringen som finns i de här länderna. Det är skrämmande att någon föredrar att bo i en bil och tigga istället för stanna kvar hemma i sin egen by. Det säger en del om hur de har det.

– Vi måste trycka på Rumänien och Bulgarien och kräva att de ser till att alla deras invånare kan leva anständigt liv, fortsätter Ilona Szatmari Waldau.

– Men samtidigt måste vi agera när människor har det väldigt svårt. Solidaritet är viktigt för mig som vänsterpartist.