• Hem
  • Tre frågor till...
Bakom kulisserna

Tre frågor till kongressordförande Veronica Ekström

Hur känns det att vara kongressordförande?
Det känns fantastiskt roligt. Detta blir min femte partikongress som kongressordförande. Det är alltid väldigt roligt, men jag går alltid in i det med lite skräckblandad förtjusning. Det är många förberedelser, men allt går ju inte att förbereda så det är ett stort ansvar att få leda kongressen. Vi är precis som tidigare kongresser fyra personer som hjälps åt. I år är det förutom jag själv, Karin Mellegård, Mats Einarsson och Nooshi Dadgostar. De är alla väldigt duktiga på att leda stora möten så jag hoppas att vi ska kunna göra ombuden nöjda.

Hur ser du på ditt uppdrag?
Att vara kongressordförande handlar ytterst om att säkerställa att kongressen sker demokratiskt. Beslut ska fattas på korrekt sätt och på ett sätt så att ombuden förstår vad de beslutar om. En partikongress är på många sätt ett jätteprojekt. Det är många som vill prata i talarstolen om de dryga 650 motioner som har skickats in.
Utmaningen blir att leda kongressen tillräckligt effektivt så att vi hinner med allt samtidigt som det måste det gå demokratiskt till. Jag tycker också att en kongressordförande har till uppgift att se till att det råder god stämning på kongressen. Det gör vi bäst genom att själva sprida god stämning, men givetvis också genom att säga ifrån om det går överstyr. Min erfarenhet är dock att Vänsterpartister är duktiga på att hålla god ton i debatten.

Vad gör en kongressordförande på en kongress?
Vi fördelar ordet så att ombud, PS-ledamöter och andra får prata i rätt ordning och att alla håller talartiden. Vi ser också till att beslut fattas och att de fattas på ett korrekt sätt. Ofta finns det flera beslutsförslag som rör samma sak och då är det vår uppgift att ställa förslag mot varandra i rätt ordning. Det är den klurigaste biten, men i ärlighetens namn också den allra roligaste. Vi arbetar också under hela kongressen med att se till att vi håller den arbetsordning som har antagits. Ofta tar saker och ting mer tid än planerat och då försöker vi hitta sätt att hantera det.