• Hem
  • Tre frågor till...
Bakom kulisserna

Tre frågor till Kenneth Lantz, distriktsordförande Örebro

I år är det Örebrodistriktet som står värd för kongressen- hur kommer det sig?
-Vi ansökte om värdskapet för att vi tyckte att detta skulle vara ett bra sätt att stärka partidistriktet på, att vi ska ha ett gemensamt mål. Sen är förutsättningarna för ett kongressarrangemang väldigt bra i Örebro.

Hur tycker du att det har varit?
-En stor del av arbetet inför kongressen har vi lagt på en projektanställd (Ireen von Wachenfeldt), som gjort ett fantastiskt jobb.

Vad ser du mest fram emot inför kongressen?
-Jag skulle gärna se att kongressen blir en av partiets framgångsrika vad gäller beslut.
För Örebrodistriktet- att den svetsat oss samman och att vi kan vara stolta över att ha genomfört en kongress i vårt distrikt.