• Hem
  • Tre frågor till...
Bakom kulisserna

Tre frågor till Ida Gabrielsson, ordförande för Vänsterpartiets kvinnonätverk

Hej Ida,

1.Det kommer att ordnas separatistiska träffar på årets kongress. Varför väljer ni denna mötesform?
Vi har kvinnoträffar för att peppa inför kongressen! Det handlar om att stärka kvinnor så att vi tillsammans kan ta mer plats, och till viss del faktiskt få män att ta ansvar för att backa.

2.Vad händer på en separatistisk träff?
Bland annat får alla kvinnliga ombud möjlighet att testa talarstolen. Det gör vi för att få en mer jämlik kongress när det gäller talarutrymmet. Har man provat talarstolen en gång så kanske det inte känns lika läskigt att gå upp och prata under själva kongressen.

3.Varför har inte Vänsterpartiet ett kvinnoförbund?
Det finns flera skäl. Men det viktigaste är att vi vill att de feministiska frågorna ska vara en angelägenhet för hela partiet och inte främst bäras av kvinnor i ett kvinnoförbund. Däremot är det viktigt att kvinnors möjlighet till egna rum stärks. Det kan handla om att man bara är kvinnor på en kurs om ekonomisk politik eller retorik, eller som här på kongressen genom förträffar.