• Hem
  • Transport-Vänst...
Internt

Transport-Vänstern startad i Borås!

Jonas Blank är 38 år och har jobbat som lagerarbetare sedan 10-15 år. 
Nu har Jonas Blank tillsammans med andra vänsterpartister också startat en V-förening för Transportmedlemmar. Det är en grundorganisation och tanken är att bedriva fackligt arbete, men också sprida information om partiets politik och värva fler medlemmar. Skapa en stark organisation, helt enkelt.

– För Vänsterpartiet står nära fackföreningsrörelsen, säger Jonas.

Jonas Blank är gift, har två bonusbarn, arbetar fackligt och sitter även i kommunalfullmäktige. När det finns tid försöker Jonas också att hinna träna.
– Säger jag att jag tränar mycket så ljuger jag, det är så mycket annat som kommer i vägen…

Det är ungefär 120 anställda på lagret där Jonas jobbar. De plockar ihop varor, packar, tar emot gods och ser till att det som ska iväg hamnar hos kunden. På Jonas lager handlar det mest om kläder, gammal textilstad som Borås är. Just på det här lagret är de flesta fast anställda, men Jonas Blank är medveten om hur användandet av bemanningsföretag kan skapa problem.

Bemanningsföretag – en kil
– Det har slagits in en kil mellan oss som är proletariat och de som är prekariat, säger han skämtsamt. Nu gäller det att få ihop oss till en enhet på samma nivå.
Helst skulle Jonas se att de bemanningsanställda hade ett enda förbund, inte som nu då de tillhör olika fackförbund, som If Metall, Transport osv. Det hade varit bättre med ett stort förbund med en röst, det hade varit lättare att samarbeta då, menar han.

Fler utbildas och organisationen stärks
Lokalt har det fackliga arbetet ofta gått ut på att hantera medlemmarnas frågor, och se till att kollektivavtalet följs, berättar Jonas, som är ledamot i fackklubbens styrelse. Men nu har vi ansträngt oss för att fler medlemmar ska få gå utbildningar. Vi höjer organisationsgraden så att fler är redo att ta förtroendeuppdrag. Då har de fått de ledarskapsutbildningar som är bra att ha och kan driva ärenden själva. Nu har det varit mycket att ”släcka bränder”, vi har inte riktigt fokuserat på att organisera oss ”inuti”. Ordförandena har varit fackligt välutbildade, men det har varit ett för stort glapp till nästa nivå och ändå större ner till den vanlige medlemmen.
– Men nu ska det bli bättre och fler kan hjälpa till när det behövs, säger Jonas.

Vår synvinkel behövs i politiken
Men åter till den nybildade V-föreningen. Förutom att driva fackliga frågor kan den också föreslå vilka som ska vara Vänsterpartiets representanter i kommunala nämnder.
– Uppdrag där vår synvinkel på verksamheten kan vara viktig, säger Jonas.
– Vi har exempelvis en sopåkare som kommer att sitta i bolagsstyrelsen hos Borås Lokaltrafik.
Genom sitt yrke vet han mycket om hur det fungerar i verkligheten och kan driva på för bättre lösningar, menar Jonas Blank.
– Vi kan också driva frågor om bra upphandlingar och Vita Jobb-modellen.

Fler medlemmar välkomnas!
Den nya vänsterpartiföreningen ligger i Borås, men finns det fler medlemmar i omgivningarna som vill vara med är det bara att anmäla sig till Jonas Blank. Hur stort område som V-föreningen får täcka enligt stadgarna, är lite oklart idag, då det är två distrikt som sammanfaller med just Transports egen organisation. Men det lär lösa sig med tiden.
– Vi kan ju bilda två föreningar annars, säger Jonas optimistiskt.

Vill du vara med i Borås Transport-Vänstern/Transports Vänsterförening?  
Anmäl dig till Jonas Blank 0708-672 747 eller mejla Jonas på: [email protected]