• Hem
  • Trafikverket bö...
Nyheter

Trafikverket bör ta över hela ansvaret för järnvägsunderhållet

Vänsterpartiet och regeringen har kommit överens om att Trafikverket får ökat ansvar för det järnvägsunderhåll som kallas för basunderhållet. Men Vänsterpartiet anser att staten behöver ta ett ännu större ansvar för järnvägsunderhållet.

– Tågen måste börja gå i tid igen, säger Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets partiledare.

 

Regeringen och Vänsterpartiet har sedan tidigare en överenskommelse om att staten ska ta det samlade ansvaret för kontroll och utförande av underhåll inom järnvägen. I dag sköts en stor del av järnvägsunderhållet av privata aktörer. Nu har Vänsterpartiet och regeringen tagit ytterligare ett steg för att stärka statens samlade ansvar för järnvägsunderhållet.

En utredning ska tillsättas i syfte att basunderhållet, det vill säga det dagliga underhåll som påverkar järnvägens punktlighet och som i dag utförs av det statliga bolaget Infranord AB, ska överföras till Trafikverket.

 – Det här stärker ytterligare Trafikverkets ansvar för järnvägen och skapar förutsättningar för ett mer effektivt järnvägsunderhåll. Det är ett viktigt steg för att på sikt få ett sammanhållet järnvägssystem, med ett tydligt statligt ansvar för en fungerande tågtrafik, säger Jonas Sjöstedt.

Men för att tågen ska börja gå i tid igen behövs det göras mycket mer. Vänsterpartiet anser att hela Infranords verksamhet bör införlivas i Trafikverket, inte bara dess basunderhåll. Det här behövs eftersom olika typer av underhållsåtgärder påverkar varandra, och även byte av spårväxlar, ställverk, kontaktledningar.

– Det är bra att vi har kommit överens med regeringen om ett ökat statligt ansvar för underhållet, men att regeringen i nuläget inte vill göra mer ökar risken för fortsatta tågförseningar, säger Jonas Sjöstedt.

Vänsterpartiet vill att ytterligare en utredning ska tillsättas för att se över hur ett överförande avseende hela järnvägsunderhållet från Infranord AB till Trafikverket kan genomföras.

Vänsterpartiet anser även att regeringen ska återkomma med tidsatt färdplan med förslag på åtgärder och utredningar, för att drift och underhåll inklusive reinvesteringar, till exempel spårväxlar, ställverk, kontaktledningar, på det statliga järnvägsnätet genomförs i statlig regi genom Trafikverket.