• Hem
  • Tio punkter för...
Nyheter

Tio punkter för en likvärdig skola

För att få en likvärdig skola är Vänsterpartiet sedan tidigare för ett förstatligande av skolan och presenterar nu vad detta ska innebära mer konkret. Bland annat föreslås att staten tar ansvar för skolans ekonomi och att lärare som idag är anställda av kommunerna istället blir statligt anställda. Ansvaret att skolan når målen ska ligga hos lärare och rektorer.

– Idag ser vi hur resultaten rasar och allt mer beror på vilken skola man går i. Bakom problemen ligger framför allt vinstintresset, kommunaliseringen och skolvalet. Dessutom har den politiska detaljstyrningen ökat för att försöka hantera olikheterna, men även det drabbar skolan. Genom att låta staten ge alla skolor lika förutsättningar kan vi istället låta skolan styras av dem som ju kan den bäst – lärarna och rektorerna. De ska vara ansvariga inför staten att skolans mål nås, säger Jonas Sjöstedt.

För att få en skola som är lika bra över hela landet vill Vänsterpartiet få bort vinstintresset, införa en närhetsprincip och satsa mer resurser. En annan viktig faktor är lärarnas villkor. Vänsterpartiets utbildningspolitiska talesperson Rossana Dinamarca:

-Vi behöver se till att löne- och anställningsvillkor blir lika bra över landet. Det gör vi genom att de lärare som idag är anställda av kommunerna istället blir statligt anställda. Vilka pedagoger barnen möter ska inte avgöras av i vilken kommun de bor, säger Rossana Dinamarca.

-Skolan har ett behov av välförankrade och väl utredda reformer. Inga fler hafsverk. Med våra förslag vill vi bidra till en bred diskussion om skolväsendets framtid och jag hoppas att många lärare, föräldrar och andra är med i den diskussionen, säger Jonas Sjöstedt.

De tio punkterna presenteras av Jonas Sjöstedt och Rossana Dinamarca i en debattartikel idag. En mer utförlig beskrivning finns i rapporten Ska lärarna eller vinstintresset styra skolan – tio utgångspunkter för en nationellt likvärdig skola.

I riksdagen idag kl 14.30 anordnar Vänsterpartiet ett seminarium om rapporten öppet för media och allmänhet. För mer information om detta, se inbjudan. Seminariet sänds också live via Youtube.