• Hem
  • Tillsätt en kom...
Nyheter

Tillsätt en kommission mot ohälsan i välfärdsyrkena

Antalet sjukskrivna med utmattningssymtom har sexdubblats sedan 2010. De utbrända är numera yngre, man är borta längre och en stor majoritet är kvinnor. Sjukskrivningstalen är som högst i välfärdsverksamheter som vård, skola och omsorg. Det är dags att tillsätta en kommission som granskar bristerna i välfärdsyrkena, skriver Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson.

Jag är ofta ute och besöker olika välfärdsverksamheter och jag ser det så tydligt och hör människor berätta det om och om igen.

Jag har gått bredvid sjuksköterskor som inte har haft tid med rast på hela dagen. Som känt osäkerhet inför den enorma medicinhanteringen som de inte har fått tillräcklig fortbildning om. Jag har praktiserat med undersköterskor som har haft äldre som bor långt utanför stan att åka hem till tre gånger per dag, där en enkelresa kan ta 45 minuter, men som inte fått en budget för att ta sig dit. Kommuner där fortbildning varit fryst i tre år. Där tiden är minutsatt för varje insats.

Trots att vi vet allt det här så har inget helhetsgrepp tagits i frågan. I stället får Försäkringskassan mål om hur många sjukskrivningsdagar varje individ ska ha, Försäkringskassan kan ju inte göra människor friskare. Regeringens mål i kombination med tidsgränserna i sjukförsäkringen har lett till att antalet utförsäkrade har fördubblats sedan 2014. Men regeringen vill inte ändra på vare sig målet som styr Försäkringskassan eller hur tidsgränserna används.

Vi vill därför att en kommission tillsätts som får i uppdrag att göra en stor kartläggning av välfärdsverksamheterna i syfte att kartlägga vad dagens brister får för konsekvenser

Om vi ska använda skattemedel effektivt måste vi ta ett helhetsgrepp på hela välfärden. Det kommer att behövas stora förändringar för att bygga en hållbar arbetsmiljö och därigenom säkerställa välfärdstjänster av hög kvalitet för framtiden.

Läs hela artikeln på DN Debatt här.

Ulla Andersson,  ekonomisk-politisk talesperson.

Dela den här sidan:

Kopiera länk