• Hem
  • Tidsplan för tr...
Nyheter

Tidsplan för trygga och bra jobb

På 1 maj talade Jonas Sjöstedt i Uppsala och Västerås. I sitt tal gick han ut med ett förslag till tidsplan för tre arbetsrättsliga reformer. Han menade att regeringen är passiv och uppmanade den att agera.

– Med rätt beslut kan vi minska otryggheten och stärka löntagarna. Ändå gör regeringen nästan ingenting. Därför lägger Vänsterpartiet fram en tidsplan för tre avgörande reformer som vi vill genomföra före nästa val, sa Jonas Sjöstedt i talet.

Vänsterpartiet vill:

2016: Avskaffa anställningsformen allmän visstid. Detta är en förhållandevis enkel ändring och kan träda i kraft redan nästa år.

2017: Förbjud inhyrning av arbetskraft för att tillgodose permanenta behov. Den exakta lagstiftningen behöver utredas, bland annat för att vara förenlig med EU:s bemanningsdirektiv, men ska kunna vara på plats under 2017.

2018: Lagstifta om rätt till heltid. Frågan har skjutits upp länge och en tydlig tidsgräns behövs för att få fart på processen. Lyckas inte parterna lösa frågan bör lagstiftning komma på plats senast under våren 2018.

– Otryggheten innebär att många idag har svårt att få ekonomin att gå ihop. Det blir svår att få bostad och det försvårar facklig organisering. Särskilt är det kvinnor och unga i arbetaryrken som drabbas. Men det går att göra något åt det här och det måste ske under mandatperioden, sa Jonas Sjöstedt.

Läs hela Jonas Sjöstedts tal här.

Läs mer om tidsplan för trygga och bra jobb.