Testdebatt

Politisk matematik?

Vi kan leva och producera i den takt som alla jordens kretslopp tillåter. Det menar Göran Ekblad, Vänsterpartiet i Lidköping, men undrar om någon kan lära honom politisk matematik? Nu måste någon lära mig den matematik som gäller, när man…

Dödshjälp; för vem och hur?

Karin Rågsjö, Vänsterpartiets hälsopolitiska talesperson, svarar på Bengt Sundells debattartikel om att utreda dödshjälp, som kongressen i helgen ska fatta beslut om partiet ska driva genom motionerna A33 och A34. Jag har följt människor in i döden. På nära håll…

 Vänsterpartiet omyndigförklarar svenska folket?

Ska Vänsterpartiet verka för att underlätta för människor som lider av obotlig sjukdom, under vissa förutsättningar, själva ska få fatta beslut om när livet ska avslutas? Bengt Sundell V Liljeholmen – Hägersten, argumenterar för att kongressen fattar beslut om en…

Välfärd istället för hårda straff

Vänsterpartiets valplattform hamnar helt rätt som svar på lösningar till kriminaliteten. Det är ojämlikheten och klyftorna i samhället som är ansvarig till den, menar Linda Westerlund Snecker, riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson för Vänsterpartiet, inför kongressens behandling av PS förslag till valplattform.…

Jämlikhet och rättvisa tydligt i PS förslag till valplattform

Carolina Gustafsson, partistyrelsens redaktionskommitté för valplattformen, svarar på Lars Bjurströms debattartikel om ideologisk tydlighet i PS förslag till valplattform. Lars Bjurström, Vänsterpartiet Gotland, saknar i PS förslag till valplattform en tydligare koppling till partiets ideologi och saknar ordet orättvisor. Jag kan…

Bryt med överskottsmålet och totalrenovera Sverige

Vänsterpartiet måste gå på offensiven och lånefinansiera till nödvändiga samhällsnyttiga investeringar för grön omställning, upprustning av infrastruktur och välfärd – liksom satsningar för full sysselsättning. Det föreslås kongressen besluta om i motion A5, Totalrenovera Sverige, vars undertecknare här argumenterar för…

Solidaritet med de utslagna!

Gunnar Bergström, Vänsterpartiet Vallentuna, replikerar på Vänsterpartiets vårdpolitiska talesperson, Karin Rågsjös, svar om Vänsterpartiets narkotikapolitik med anledning av Vallentunas motion om att lägga om inriktningen på den på kongressen. Vänsterpartiet i Vallentuna har motionerat om en förändring av delar av Vänsterpartiets…

Två tankar i huvudet samtidigt är aldrig fel!

Karin Rågsjö, Vänsterpartiets vårdpolitiska talesperson, svarar på partiföreningen i Vallentunas inlägg om att lägga om partiets narkotikapolitik på kongressen 2018. Vänsterpartiet i Vallentuna har i en motion till kongressen föreslagit av vi ska ha samma narkotikapolitik som moderaterna. Det blir…

Patriarkatet är en självständig maktfaktor i samhället

Vad väljer männen i Vänsterpartiet för lösning på #metoo-uppropet? Det undrar Bengt Sundell, V Liljeholmen-Hägersten, inför kongressen 2018. Dags för Vänsterpartiets medlemmar att visa att Vänsterpartiet är ett feministiskt parti. Vi gör skillnad brukar vi säga. Men det är ovanligt…

Barnfattigdomen måste prioriteras

Barnfattigdomen i Sverige ligger på 12 procent, 230 000 barn, enligt Rädda Barnens rapport. Adam Frändelid, (V) ledamot i Vänersborgs kommunfullmäktige, vill sätta bekämpandet av barnfattigdomen högst upp på agendan. Rädda Barnen har presenterat sin rapport om barnfattigdom varje år…

Solidaritet med missbrukarna – avvisa uppgivenhetens politik!

Vänsterpartiet bör byta inriktning på politiken för att motverka och minska missbruk och beroende. Det föreslår Vänsterpartiet Vallentuna i en motion till kongressen 2018. I en motion till Vänsterpartiets kongress 2018 har Vallentunaföreningen motionerat om att Vänsterpartiet ska byta inriktning…

Finns den ideologiska tydligheten i förslaget till valplattform?

Vänsterpartiets ideologi och samhällsanalys måste ge tydligare avtryck i valplattformen. Lars Bjurström, Vänsterpartiet Gotland, tycker att ett vänsterparti måste vilja mer och våga vara tydlig med ideologi och samhällsanalys. En valplattform kan givetvis inte innehålla en utförlig beskrivning av Vänsterpartiets ideologiska…

Rikta arbetstidsförkortningen till dem som bäst behöver den

Per Kågeson förespråkar en partiell medborgarlön, främst riktad till småbarnsföräldrar och lågutbildade, för att täcka ca 80 procent av lönebortfall vid övergång till sex timmars arbetsdag.  Sedan 1973 har normalarbetsveckan varit oförändrad trots att socialdemokraterna i mitten av 1970-talet antog…

En ny slags valplattform

Vänsterväljare gillar våra värderingar och därför berättar partistyrelsens förslag till valplattform om vår politik på ett annat sätt än tidigare. Hanna Gedin, biträdande partisekreterare, svarar på Mats Einarssons debattartikel om valplattformens språk och stil. Mats Einarsson lyfter med sin debattartikel…

Vänsterpartiet har landsbygdspolitik för det svikna Sverige

  Håkan Svenneling, Vänsterpartiets landsbygdspolitiska talesperson, svarar på Bengt Sundells inlägg om otillräckligheten i Vänsterpartiets landsbygdspolitik. Bengt Sundell, från Vänsterpartiet Liljeholmen – Hägersten, kritiserar i en debattartikel Vänsterpartiets landsbygdspolitiska plattform och den parlamentariska Landsbygdskommitténs slutsatser som jag som Vänsterpartiets representant…

Landsbygdskommitténs förslag räcker inte

Bengt Sundell, V Liljeholmen – Hägersten, tycker inte att Landsbygdskommitténs förslag räcker för att rädda landsorten och glesbygden. Han undrar hur Vänsterpartiets representant i den parlamentariskt tillsatta kommittén, Håkan Svenneling, ser på frågan. Valet 2018 kommer mycket att handla om…

Det är vi som ger hopp om ett bättre liv!

Genom valplattformen kan vi väcka hopp och bygga en starkare vänster. Nicklas Lundström, partistyrelsens redaktionskommitté för valplattformen, visar på vikten av att valplattformen innehåller en vision om ett bättre samhälle. Jag ser inte på vår valplattform som ett massutdelningsmaterial i valrörelsen.…

Valplattformen – för många bifallna yrkanden i PS?

Partistyrelsens förslag till valplattform är stilistiskt ojämnt och illa strukturerat. Det tycker Mats Einarsson, Vänsterpartiet Botkyrka, som argumenterar för att PS tar sig tid att rätta till det i samband med motionsbesvarandet. (Varning! Det här är en gnällig och föga…

En bred plattform för vänsterns väljare

Vad är viktigt för vänsterns väljare? Aron Etzler, partisekreterare för Vänsterpartiet, argumenterar för en bred valplattform som kan ge svar på precis de frågor som vänsterväljare vill ha vänsterns svar på. Vad kommer valet 2018 att handla om? I det…

Socialismen är antimilitaristisk

Vänsterpartiet bör ta avstånd från den pågående upprustningen och motsätta sig införandet av allmän värnplikt. Det tycker Percy Karlsson, Vänsterpartiet Tjörn, och argumenterar för att det är oförenligt med socialismens bärande idéer att stärka en makt som alltid har varit folkets…

Skillnaden mellan oss och andra partier

Vad skiljer Vänsterpartiet från andra partier? Hanna Gedin, partistyrelsens redaktionskommitté för valplattformen, klargör varför det är viktigt att vi är tydliga med det som är unikt för Vänsterpartiet. Den röda trossen som löper genom Vänsterpartiets politik. Övertygelsen om att ett jämlikt…

Varför Vänsterpartiet?

Varför är vi vänsterpartister? Carolina Gustafsson, partistyrelsens redaktionskommitté för valplattformen, tydliggör varför folk blir vänsterpartister. Vänsterpartiets kamp för ett jämlikt samhälle är grunden för partiets politik. Vi har alla olika anledningar till varför vi är vänsterpartister. Några av oss har…

En budget för alla, inte bara för de rika

Vi har lyckats driva igenom reformer för 12 miljarder kronor för ett jämlikare Sverige. Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson, klargör hur våra satsningar i budgeten är steg för att göra livet bättre för oss vanliga människor. För att fortsätta mot…

Lärdomar från franska valet

Kan Vänsterpartiet inspireras av den franska vänsterns valkampanj, inför presidentvalet i Frankrike våren 2017? Johan Hedberg, V Hässelby-Vällingby, argumenterar för fem områden som Vänsterpartiet skulle kunna influeras av. En liknande debatt har förts i Stockholmsvänsterns debattorgan Röda Röster. Den franska vänsterns valkampanj…

Varför är det så tyst om slutförvaret av kärnbränsleavfallet?

Just nu pågår miljöprövningen av Svensk Kärnbränslehantering AB:s, SKB:s, ansökan om tillstånd för att bygga ett system för att ta hand om Sveriges använda kärnbränsle, i Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt. Tommy Dahlin, V Östhammar, tycker att en försiktighetsprincip…

Välkommen till kongressdebatten

Nu börjar kongressdebatten inför kongressen den 9-11 februari 2018. Aron Etzler, partisekreterare för Vänsterpartiet presenterar här partistyrelsens förslag till valplattform. Hej alla vänsterpartister! Den 9-11 februari 2018 är det kongress. Då ska vi bestämma vad som skall stå i vår valplattform.…

En jämlik ekonomi inom planetens gränser

Vänsterpartiet har en bra plan för att bygga en robust, jämlik ekonomi inom planetens gränser, svarar  Emma Wallrup, Vänsterpartiets partistyrelse, på Göran Ekblads inlägg om den globala samhällsekonomin. Det är en bra idé att tänka igenom vår kritik och lösningar på det…

Tänk igenom den globala samhällsekonomin ordentligt

En ekonomi med möjlighet till ostörd reproduktion i jordens alla olika kretslopp, är det viktigaste för människans fortsatta möjlighet att existera på vårt jordklot. Göran Ekblad, Vänsterpartiet Lidköping, tycker att Vänsterpartiet behöver tänka igenom den globala samhällsekonomin, redan innan valet…

Vad gör vi av jämlikheten i bostadspolitiken i valet 2018, kamrater?

Trots att det finns ett massivt stöd för en aktiv jämlikhetspolitik, gynnas bostadsrättsägare i förhållande till hyresrättsboende. Bengt Sundell, V Liljeholmen – Hägersten, undrar om inte riksdagsledamöternas egna boendeformer påverkar bostadspolitiken. Novus har på uppdrag av Katalys och Jämlikhetsfonden frågat ett…

Många turer inför vinstförhandlingar men Vänsterpartiet håller kursen

Välfärdsutredningens slutbetänkande har just presenterats och Vänsterpartiet förhandlar nu med regeringen om hur vi ska få bort vinstjakten i välfärden. Våra förhandlare Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson och Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson, klargör utgångspunkterna för förhandlingarna och Vänsterpartiets ingång och roll i…

100 år av systerskap: Kära systrar

Ida Gabrielsson, ordförande i Kvinnonätverket har skrivit förordet till den jubileumsbok Ett kollektiv av röster – 100 år av systerskap som ges ut tillsammans med Leopard Förlag inför hundraårsjubiléet av Vänsterpartiet. Den 13 maj 1917 bildades Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti som föregångare till…

Partisekreteraren svarar Britta Ring: Livlig intern debatt behövs

  Ett vänsterparti behöver en livlig intern debatt men en papperstidning löser inte problemet, svarar Aron Etzler, partisekreterare för Vänsterpartiet på Britta Rings inlägg. Varje gång magasinet Rött kommer ut tar vi emot en stor mängd brev som bekräftar vad…

Snygg reklam men feg debatt till vänsterpartisterna

Vänsterpartiets medlemstidning Rött håller hög kvalitet, men den interna debatten är förpassad till en plats på Vänsterpartiets hemsida som få läser och ingen talar om. Det menar Britta Ring, Vänsterpartiet, Vita Bergen, och tycker att den interna debatten är nödvändig…

(V)i har en tydlig politik för fred i Syrien

Vänsterpartiet har idag en tydlig politik för ett slut på kriget och för fred i Syrien. Det skriver Hans Linde, riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson (V), i ett svar till Jacob Johnson.

Pest eller kolera i Syrien?

Vänsterpartiets nuvarande position, att Assad inte kan vara en del av en framtida lösning, är orealistisk. Det skriver Jacob Johnson f.d. riksdagsledamot för Vänsterpartiet.

Svar till Maj Karlsson

Bengt Sundell, V Liljeholmen – Hägersten, ger en kort kommentar till Maj Karssons (V) svar.

Fler utskott behövs!

Det kan inte ha undgått någon att de rasistiska strömningarna gror i Sverige och att det skett en normalisering av rasismen i kölvattnet av SD:s framgångar, det skriver Vänsterpartiet Storstockholms Antirasistiska Utskott, och efterlyser fler antirasistiska utskott och mer samarbete.

LSS – en rättighetslag

Vänsterpartiets uppfattning är att fokus måste vara på innehåll och på brukarens perspektiv, Maj Karlsson socialpolitisk talesperson (V), svarar Bengt Sundell.

Trestegsraket för att förbättra landstingspolitik i Storstockholm

Vänsterpartiets kommunala organisation är klockren, men landstingspolitiken har en dålig medlemsförankring. Det menar Patrik Olofsson, Vänsterpartiet Haninge/Transportvänstern, och ger förslag på en trestegsraket för att förbättra landstingspolitiken i Storstockholm.

Vad Vänsterpartiet missar i LSS

Varför tar inte Vänsterpartiet upp anhörigassistansen, undrar medlem Bengt Sundell V Liljeholmen-Hägersten och fördjupar sina argument genom en färsk rapport från Kommunal.

Klarar vi att räkna till ett?

Ekologi och/eller ekonomi? (eller klarar vi att räkna till ett?). Finns det en motsättning på något sätt, eller går det att kombinera? Hur skulle den kombinationen då se ut? Det är frågor Göran Ekblad, V, Lidköping ställer sig och gör…

Från folkrörelseparti till ett tomt kampanjparti?

Partier som är tomma skal, som ekar tomma i korridorerna, är definitivt ingen ”förtröstan inför framtiden”. Bengt Sundell, Vänsterpartiet Liljeholmen – Hägersten, oroar sig över att Vänsterpartiet tar formen av ett tomt kampanjparti.

Segregation och ”skolval” viktigare än vinstfrågan

Vår politik mot vinster i välfärden är en viktig symbolfråga men den måste vara en del av en samlad politik mot segregation och för jämlikhet i skolan. Det skriver Lars Bjurström, ordförande Vänsterpartiet Gotland.

En räddhågsen partistyrelse gagnar ingen

En räddhågsen partistyrelse gagnar ingen. Aron Etzler, partisekreterare för Vänsterpartiet, svarar på inlägget Ett bredare, mer demokratiskt parti? 

Den gamla linjen var fossil

Vänsterpartiets historia är mer fossil än de flesta känner till, skriver Mikael von Knorring, som satt i ekoeko-arbetsgruppen. Kongressen skulle behöva vara så tydlig det går med att sätta klimatet först.

Från ord till handling: motion A43

Under många kongresser har arbetstidsförkortningen varit uppe till debatt och partistyrelsen har tagit fram en strategi. Men det räcker inte. Det krävs mobilisering kring kravet, skriver Sara Svensson (V) Malmö.

En lagändring är nödvändig

Det är en fråga om anständighet och därför är lagändring nödvändig. Patrik Liljeglöd, (V) Falun, skriver om nödvändigheten att i lag reglera hur jourarbete förläggs i förhållande till den lönesatta arbetstiden.

Vänsterpartiet måste ta ansvar för alla sina medlemmar

Vad är skillnaden mellan att underlätta för småbarnsföräldrar och att underlätta för personer med normbrytande funktionalitet? Det undrar Ulrika Östberg, ordinarie ombud för (V) Halland, och argumenterar för att partiet ska tillhandahålla ledsagning vid behov. 

Ett bredare, mer demokratiskt parti?

Partistyrelsens behandling av – och svar på – kongressmotionerna visar att nya sätt att kommunicera och förankra politiken internt är nödvändiga. Det skriver fyra vänsterpartister med mångåriga erfarenheter som förtroendevalda för Vänsterpartiet.

Behov av ett nytt utbildningspolitiskt program

Vänsterpartiet kan och borde verkligen visa att det finns andra alternativ till utbildningspolitik, inte minst utifrån ett klassperspektiv. Det menar fyra företrädare från Lärarvänstern och ställer sig kritiska till partistyrelsens motionssvar om behovet av ett nytt utbildningspolitiskt program.

Dags för SwEXIT!

Vänsterpartiet borde aktivt driva på för att få till stånd en ny folkomröstning om Sveriges EU-medlemskap. Det menar riksdagsledamöterna Håkan Svenneling och Daniel Riazat (V) i en debattartikel inför Vänsterpartiets kongress. 

Kompetens och solidaritet inom och bortom klasskampen

Inlägget lyfter några av mina reservationer i hoppet om att kongressen landar i andra beslut än vad programkommissionen (PK) gjorde. Det skriver Jessika Svensson, (V) Krokom och ledamot i Vänsterpartiets programkommission.

Tendensfrihet ger dynamik och mer interndemokrati

Fördelarna med tendensfrihet är många, anser Jonas Karlsson (V) Uppsala och Jenny Gustafson (V) Lund, och ger sig in i debatten om hur Vänsterpartiet ska växa som politisk kraft och nå fler väljare.

Kärnkraftsel ska avvecklas – inte exporteras

Vänsterpartiets linje i kärnkraftsfrågan ska inte kunna ifrågasättas, det skriver Gertrud Ingelman (V) Göteborg, med anledning av förslaget till det nya ekologisk-ekonomiska punktprogrammet.

Är det ”konsumentmakten” som ska minska köttkonsumtionen?

Vi kan bättre. Låt oss verka för en klimatskatt på kött och andra livsmedel med höga klimatutsläpp. Det skriver Jens Holm, riksdagsledamot och medlem i (V) Enskede och ställer sig frågande till partistyrelsens svar gällande motioner som rör proportionerlig livsmedelsskatt.

Taskig lön ger taskig pension

Taskig lön ger taskig pension och pensionsfrågan måste pressas upp till en ny samhällsreform. Inget mindre. Och där behövs Vänsterpartiet och bra beslut på kongressen. Det skriver Susanne Björkenheim, Malmö och Nita Lorimer, Lund. Båda aktiva vänsterpartister.

Den enskildes livsstil är inte problemet

Omställningen kommer aldrig att vinna ett brett folkligt stöd om människor känner att de skuldbeläggs för sina livsstilar och olika val i vardagen. Det skriver Hanna Gedin, ledamot i Vänsterpartiets partistyrelse och en av dem som arbetat fram det nya ekologisk-ekonomiska punktprogrammet.

Förtydliga jordarnas potential att lagra kol

Niklas Olsson, biolog och medlem i Vänsterpartiet Hudiksvall vill se tydligare skrivningar om jordens potential att lagra kol i det ekologisk-ekonomiska punktprogrammet, Ekoeko, och ger förslag på hur.

Tänk strategiskt om vinster i välfärden

Låt oss undvika politiska självmål. Låt oss istället vara strategiskt skickligare i en fråga där vi har sett till att skapa framgångar som vi behöver vårda och bygga vidare på. Det skriver Ali Esbati, sammankallande i Vänsterpartiets programkommission, och redogör…

Följ svensk praxis vid personval

Partiet borde göra sig av med de överbyråkratiserade procedurer som gör sig påminda i partiets stadgar vad gäller t. ex. personval, anser Jacob Johnson f.d. riksdagsledamot för Vänsterpartiet, i en slutreplik.

Kärnkraften som en tredje väg

Frågan om kärnkraft kan – rätt hanterat – vara en väg mot en renare miljö och en säkrare värld, skriver Tonnie Philipsson, (V), Blekinge.

Välfärdsbygget och flyktingmottagandet behöver gå hand i hand

Det finns en annan väg än repressionens. Den vägen når vi genom att satsa på välfärden och utveckla våra samhällssystem. Vi har gjort det förut och vi kan göra det igen, skriver Christina Höj Larsen, migrationspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Den radikala miljöpolitiken ligger fast

Miljö- och  klimatfrågorna har en stark ställning i förslaget till partiprogram. Den ideologiska förankringen blir lite tydligare och den radikala miljöpolitiken ligger fast, det skriver Lars Bjurström från Vänsterpartiets programkommission.

Vår progressiva miljöpolitik öppnar nya dörrar

Deniz Tütüncü, Vänsterpartiet Norrköping, är stolt över att Vänsterpartiet lyckats väva samman ekologi med ekonomi och hoppas att kongressen blir början på en lyckosam resa mot en ny och bredare väljarkår.

Partistyrelsen svarar Jacob Johnson

Jacob Johnsson föreslår att vi ändrar partiets stadgar så att det inte längre ska krävas minst 50% av rösterna för att bli vald till ett uppdrag. I teorin har Jacob rätt, i praktiken fel. Det menar Mats Einarsson från Vänsterpartiets…

Kirppu har inte hela bilden klar för sig

Sebastian Kirppu har inte hela bilden, menar riksdagsledamot Birger Lahti (V) och håller inte med om det scenario som Kirppu målar upp i sitt debattinlägg om skogen.

Avveckla kärnkraften – men först det fossila

Synen på kärnkraft skiljer oss åt, skriver Rikard Warlenius, humanekolog och Vänsterpartist tillika ledamot i programgruppen som tagit fram det ekologisk-ekonomiska punktprogrammet.

Är skogen det gröna guldet?

Sebastian Kirppu, skogsbiolog och tillhörande Vänsterpartiet i Malung, anar en oroande tendens – även inom vänstern: att skogen ses som det ”gröna guldet” som ska rädda oss undan eklogisk kollaps. Fel, skriver Kirppu.

Bredda Vänsterpartiet – ändra stadgarna

Vänsterpartiet skulle må bra av att breddas och att ändra i stadgarna är ett sätt att påbörja det arbetet, anser Jacob Johnson, f.d. riksdagsledamot för Vänsterpartiet.

Internfeminism – så funkar det!

Vänsterpartiet har inget kvinnoförbund och det är ett medvetet val skriver Ida Gabrielsson, ordförande för kvinnonätverket tillika partistyrelseledamot, och påpekar att män måste ta större ansvar för det internfeministiska arbetet.

Vi är reproduktionens parti

Min artikel är ett litet försök att komplettera, och fortsätta tankarna om- och kring ekonomi i EKO-EKO-rapporten, skriver Göran Ekblad, V, Lidköping.

Nya partiprogrammet – varför försämras miljöpolitiken?

I det nya partiprogrammet föreslås att hälften av allt som rör miljö ska strykas. Oacceptabelt, tycker Jens Holm, riksdagsledamot för Vänsterpartiet och ordinarie ledamot av miljö- och jordbruksutskottet, och hoppas på mobilisering inför kongressen för ett bättre partiprogram.

Är vänstern redo att motarbeta funkofobin?

Mattias Annwall, ordförande för Vänsterpartiet Ekerö och diagnostiserad med ADD och Aspergers syndrom, vädjar till alla vänsterpartister att också stå på de ”osynligt” funktionsnedsatta människornas sida.

Låt staten bli huvudman för skolan

Kommunaliseringen har gjort att kvalitén i skolan försämrats – hög tid att återförstatliga skolan. Det skriver Adam Frändelid, V, kommunfullmäktigeledamot i Vänersborg.

Landsbygden drabbas när storregioner bildas

”Vi vill att besluten om framtida storregioner ska ligga hos de folkvalda i respektive län/region – inte bestämmas ”uppifrån” hos regering och riksdag”. Det skriver vänsterpartisterna Kajsa Fredholm och Nadja Svensson och hoppas på en initierad debatt.

Sex timmars arbetsdag i en nära framtid

Strategin är att införa sex timmars arbetsdag etappvis och redan nu pågår försöksverksamheter – runt om i landet där Vänsterpartiet styr – med arbetstidsförkortning. Ida Legnemark från Vänsterpartiets partistyrelse skriver om hur visionerna för arbetstidsförkortning ska bli praktiskt genomförbara.

(V)i är inte motståndare till frihandel

”I Ekoeko-programmet slås det fast att Vänsterpartiet ska vara för en rättvis handelspolitik. Vi är alltså inte motståndare till frihandel, men menar att nuvarande politik fullständigt saknar progressiva perspektiv”. Det skriver riksdagsledamot Håkan Svenneling, V, tillika handelspolitisk talesperson och ger sin…

Inför en nationell riksdagslista

  Det finns flera, avgörande fördelar med nationell riksdagslista skriver Tobias Smedberg, V, Uppsala och ser en kongressbeslutad nationell riksdagslista som en hävstång för popularitet och större politiskt genomslag.

Huvudmålet behöver vara att det fossila stannar i marken

”Vänsterpartiet börjar sakta byta spår till en klimatlinje, men ibland önskar vi oss kvar i det gamla. Det syns till exempel i hur både punktprogrammet och Emmas artikel duckar för en del av de nya frågor en klimatlinje ställer oss…

Etzlers svar duger inte

”Jag har inte skrivit ett enda ord om tendensfrihet”, säger Alex Fuentes från Socialistiska Partiet, SP, och inkommer med en replik till Aron Etzler där han vidareutvecklar sitt svar om hur vänstern bör ”podemiseras”.

Hur skapar vi jobb utan att sänka vår planet?

En grundläggande fråga i arbetet med det ekologisk-ekonomiska punktprogrammet, är hur vi skapar jobb inom planetens gränser, skriver Emma Wallrup från Vänsterpartiets partistyrelse, och förklarar vad cirkulär ekonomi kan göra för vår planet. Wallrup redogör även för två skiljelinjer inom…

Vänsterpartiet borde ge sitt stöd till aktiv och frivillig dödshjälp

Aktiv och frivillig dödshjälp borde vara en rättighet och möjlighet i vissa lägen– inte skambelagt som idag, menar Staffan Norberg, Vänsterpartiet Södertälje, och skriver att Vänsterpartiet borde verka för att en utredning görs i syfte att underlätta för människor som…

Vänsterpartiet behöver utveckla en tydlig arbetsgivarpolicy

Vänsterpartiet behöver formulera en arbetsgivarpolicy som stöd och riktningsgivare för oss som har offentliga uppdrag och som därför är arbetsgivare, det skriver Rolf Hansson, Vänsterpartist från Motala och ordförande i kommunens personalnämnd. Vi är väldigt många Vänsterpartister som är arbetsgivare…

Ett bredare Vänsterparti byggs inte på intern positionering

Vänsterpartiets partisekreterare Aron Etzler svarar Alex Fuentes från Socialistiska Partiet: graden av framgång hänger inte på tendensfrihet och ett bredare Vänsterparti byggs inte på intern positionering. Att samla fler aktiva medlemmar och väljare är en av de viktigaste målsättningar Vänsterpartiet har.…

Efterlyses: en radikal mosaikvänster

”Vänsterpartiet kan utgöra ryggraden i en breddad mosaikvänster genom att välkomna andra progressiva krafter och rörelser in i partiet för att göra gemensam sak under samma tak”, det skriver Alex Fuentes från Socialistiska Partiet, SP, och efterlyser ett brett samarbete.…

Makten över arbetsmarknaden och arbetslivet – en strategisk fråga

”Arbetsplatserna och arbetsmarknaden är – och kommer att vara – ett av de viktigaste områdena för att ändra styrkeförhållandena i samhället”. Det skriver Lars Bjuström, ledamot i Vänsterpartiets programkommission. I artikeln redogör han för programkommissionens förslag till strategiska huvudlinjer som…

Motion för hållbara produkter

Ingemar Ljungqvist, (V) Sala-Backe, Uppsala slår ett slag för sin motion för hållbara produkter. Ett gammalt sätt att upprätthålla en hög produktion av konsumtionsvaror är att bygga in konstruktionsfel i produkten.  Det mest kända exemplet på detta är att göra…

Följer riksdagsgruppen Vänsterpartiets stadgar?

Jacob Johnson f.d. riksdagsledamot för Vänsterpartiet, ställer sig frågade till huruvida Vänsterpartiets riksdagsgrupp följer stadgarna och årligen upprättar en offentlig berättelse över sin verksamhet. Riksdagsgruppens gruppledare Hans Linde ger Johnsson svar direkt. Jacob Johnson: Enligt § 129 i Vänsterpartiets stadgar…

Växelverkan mellan struktur och egna livsstilsval

Anders Rosén, (V) Upplands Väsby, välkomnar det ekologiskt-ekonomiska punktprogrammet, men tycker att för stort fokus ligger på strukturnivå och att man förbiser det individuella ansvaret för förändring. Vänsterpartiet måste även kunna prata om ohållbar livsstil, menar Rosén. Tack för ett…

Vi måste bli bättre på att förmedla vår politik

Vänsterpartiet måste bli bättre på att paketera sitt budskap och förmedla sin politik, tycker Anton Spåre, Vänsterpartiet Norrtälje och menar att både partiprogrammet och det ekologiskt-ekonomiska punktprogrammet är exempel på hur partiet producerar gediget material men saknar förmågan att leverera…

Vinn kriget mot klimatet – ransonera utsläppen!

Vill partiet leva upp till Parisavtalets målsättning att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader, måste samhället ställas om snabbt och samtidigt se till att alla deltagare spelar på lika villkor, säger Robert Zachrisson, engagerad medlem i Vänsterpartiet, och argumenterar…

Bredda debatten om klimatfrågan

Lars Henriksson från Socialistiska Partiet tycker att det är bra att klimatfrågan – genom det ekologiskt- ekonomiska punktprogrammet – kommer att utgöra en central del av debatten på Vänsterpartiets kongress, men anser att innehållet bör diskuteras av fler än Vänsterpartiets…

Landsbygden en del av lösningen

En rödgrön omställning som hanterar både ekonomi och ekologi ur ett rättviseperspektiv, är nödvändigt för att skapa jobb och välstånd i hela Sverige. Vänsterpartiets ekologiskt-ekonomiska punktprogram visar vägen, menar Brittis Benzler, ledamot av partistyrelsen. En rödgrön omställning, som försöker hantera…

Ekot från 30-talets Europa kräver ett omtag kring rasism och antirasism

Den tilltagande rasismen kräver att Vänsterpartiet uppdaterar sin analys av rasism och antirasism, menar Vänsterpartiets programkommission och föreslår två betydande förändringar av partiprogrammet inför den stundande partikongressen. Anders Neergaard, ledamot av programkommissionen, utvecklar resonemanget. Programkommissionens arbete under de två senaste…