• Hem
  • Tandvården ska ...
Nyheter

Tandvården ska inte kosta mer än 2000 kronor

Vänsterpartiet vill införa ett riktigt högkostnadsskydd i tandvården. Förslaget innebär att alla kostnader över 2 000 kronor subventioneras fullt ut.

– Vi vill att man ska kunna gå till tandläkaren oavsett om man har hög eller låg inkomst. Det ska inte synas i munnen hur mycket pengar man tjänar. Därför föreslår vi ett ordentligt högkostnadsskydd i tandvården, säger Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets partiledare.

Förslaget innebär att kostnader för tandvård över 2 000 kronor subventioneras fullt ut. Detta gäller de kostnader den enskilde har under en tolvmånadersperiod. Förslaget innebär ett avskaffande av det nuvarande systemet där staten subventionerar 50 procent på kostnader mellan 3 000 och 15 000 kronor och 85 procent från 15 000 kronor och uppåt. Tandvårdsbidraget påverkas inte av förslaget.

Vänsterpartiet föreslår även att de vanligaste behandlingarna får en nationell taxa som innebär ett tak på vad respektive behandling får kosta, oavsett vårdgivare. Reformen skulle göra att det blir klart och tydligt för varje patient vilka kostnader en behandling innebär. Reformen skulle även i många fall ge billigare tandvård. Detta eftersom den nationella taxan i praktiken skulle innebära ett tak för de priser som vårdgivaren sätter.

– Under de senaste fyra åren har Vänsterpartiet fått igenom att fler unga får gratis tandvård. Vi har sett till att tandvårdsbidraget fördubblas och för många äldre mer än så. Nu går vi till val på att göra ännu mer. Det är orimligt att det kostar så väldigt mycket mer att gå till tandläkaren än att få annan vård. Alla ska ha råd att ha friska tänder, säger Jonas Sjöstedt.

Kostnad för förslagen enligt en statisk beräkning är 4,5 miljarder kronor per år. En ekonomisk politik för jämlikhet där de rikaste i samhället bidrar mer än idag gör det möjligt att frigöra de medel som krävs för att säkra reformen. Vänsterpartiet kommer att före valet presentera finansiering av partiets reformförslag.

Läs mer här: Vänsterpartiets tandvårdsreform